Dopalacze nadal groźne

Ostrowieccy policjanci wspólnie z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim przeprowadzili kontrole w jednym ze sklepów na terenie miasta. Efektem tych działań było zabezpieczenie łącznie 476 sztuk tzw. dopalaczy.
-Podczas kontroli ujawniono 369 sztuk opakowań wspomnianych środków odurzających mówi rzecznik Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowcu Ewa Libuda. – Jednak policjanci nie skończyli na tym swoich działań i później ponownie skontrolowali ten sam sklep. Drugim razem ujawnili kolejne 107 sztuk dopalaczy. Funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie 476 sztuk środków psychoaktywnych, które trafiły już do laboratoryjnych badań. Jeżeli będą one zawierać nielegalne w świetle ustawy substancje, wówczas zostanie wszczęte postępowanie karne.
Pomimo ciągłych apeli na temat szkodliwości dopalaczy, wzrasta ilość zatruć tymi substancjami. Główny Inspektor Sanitarny alarmuje, iż w 2014 roku odnotowano 2424 takich zdarzeń, a w 2013 roku było ich o połowę mniej tj. 1079.
Pamiętajmy!!!
Dopalacze, to bardzo groźne i szybko uzależniające substancje psychoaktywne. Ich skład nigdy nie jest do końca znany, bywa dość często modyfikowany i może być różnego pochodzenia. Wszystkie są szczególnie niebezpieczne dla zdrowia i życia osób, które je przyjmują. W Polsce odnotowano przypadki zgonów po ich użyciu.

Polecamy również