Pielęgniarki w czarnych strojach

szpital 1

Nie będzie strajku ostrzegawczego zapowiadanego na wtorek przez pielęgniarki i położne zatrudnione w Szpitalu Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zamiast strajku odbędzie się protest. Pielęgniarki i położne na znak protestu przyjdą do pracy ubrane na czarno.
– Jak na razie trwają negocjacje z dyrekcją naszego szpitala, dlatego strajk ostrzegawczy w przypadku, gdy nie dojdziemy do porozumienia odbędzie się w innym terminie – mówi Grażyna Mikołajczyk przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w ostrowieckim szpitalu. – O ewentualnym terminie strajku ostrzegawczego zadecyduje zarząd naszego związku zawodowego. We wtorek w szpitalu pojawią się plakaty z informacjami o naszych postulatach. Pielęgniarki i położne na znak protestu przyjdą do pracy ubrane na czarno.
Wiadomo, że trwają negocjacje pomiędzy dyrekcją szpitala, a pielęgniarkami.
Pierwszy etap negocjacji zakończył się spisaniem protokołu rozbieżności. Pielęgniarki mają trzy zasadnicze postulaty. Chcą zwiększenia zatrudnienia w grupie zawodowej pielęgniarek i położnych, aby zapewnić realizację zadań zgodnie z obowiązującymi standardami. Chcą zakazania wydawania poleceń służbowych dotyczących realizowania czynności niezwiązanych z wykonanym zawodem, urealnienia zatrudnienia pracowników w innych zawodach i tym samym odciążenia pielęgniarek i położnych od wykonywania innych czynności, które wykonywać powinny na przykład salowe.
Wnoszą o wzrost płacy zasadniczej w grupie pielęgniarek i położnych o kwotę nie niższą niż 1500 złotych z wyrównaniem od 1 stycznia 2015.

Polecamy również