Wybieramy Prezydenta Polski

Mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego oddają swoje głosy w wyborach na Prezydenta Polski w 37 obwodowych komisjach wyborczych. Komisje czynne będą do godziny 21.

Przypominamy, że głos będzie ważny gdy przy nazwisku jednego z kandydatów postawimy znak „X”. Wszystkie komisje zostały otworzone zgodnie z planem czyli o godzinie 7.00.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z Konstytucją to najwyższy przedstawiciel władzy, gwarant ciągłości władzy państwowej, najwyższy organ państwa w zakresie władzy wykonawczej, czuwa nad przestrzeganiem postanowień i przepisów Konstytucji, zwierzchnik sił zbrojnych.
Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej istnieje nieprzerwanie od 1922 roku, kiedy to zastąpił urząd Naczelnika Państwa Republiki Polskiej. Po 1939 jego depozytariuszami byli prezydenci Polski na uchodźstwie w Londynie W Polsce Ludowej urząd ten powołano w 1947 i istniał do 1952. Jego rolę przejęła Rada Państwa z Przewodniczącym Rady Państwa na czele. W wyniku porozumień Okrągłego Stołu urząd prezydenta został przywrócony w 1989. W 1990 nastąpiło przekazanie insygniów prezydencki II Rzeczpospolitej przez Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego prezydenta na Uchodźstwie, nowo wybranemu prezydentowi III Rzeczypospolitej Lechowi Wałęsie.
Siedzibą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1922–1926 i 1989–1993 był Belweder, w latach 1926–1939 Zamek Królewski, od 1993 jest nią Pałac Prezydencki.

Polecamy również