Brawa dla ARL

Projekt „Wspólna Sprawa” realizowany przez Agencję Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz ośrodki pomocy społecznej z  Ostrowca, Bałtowa, Bodzechowa, Kunowa, Ćmielowa, Lipnika i Mirca został przedstawiony jako modelowy przykład partnerstwa na podsumowującym posiedzeniu Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki województwa świętokrzyskiego.
Bardzo ważnym efektem projektu jest to, że na łącznie ponad 1500 uczestników, niemal co czwarty znalazł zatrudnienie.
– Jest to dla nas ogromne wyróżnienie, że zostaliśmy zaprezentowani na podsumowaniu efektów realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jako modelowy przykład systemowego projektu w województwie świętokrzyskim – mówi Magdalena Salwerowicz, prezes zarządu ARL. – To efekt bardzo ciężkiej pracy ze strony wszystkich partnerów, a także sprawnej koordynacji działań. W trakcie tych kilku lat stopniowo „docieraliśmy się”, ale wspólna praca dała znakomite efekty – dodaje pani prezes.
„Wspólna Sprawa” to projekt realizowany od 2010 roku przez ARL oraz ośrodki pomocy społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Bałtowie, Ćmielowie, Kunowie, Lipniku i Mircu.
-Przedsięwzięcie to cały szereg działań począwszy od doradztwa i warsztaty, poprzez różnorodne szkolenia zawodowe, a skończywszy na zatrudnieniu socjalnym w Centrum Integracji Społecznej oraz płatnych stażach dla uczestników- mówi specjalista do spraw organizacyjnych ARL Maciej Kozicki. – Od 2014 roku ruszyła także bardzo potrzebna w dolnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego świetlica środowiskowa, w której dzieciaki mają zapewnioną profesjonalną opiekę i nie mogą też narzekać na brak atrakcji. Ciekawą formą spędzania wolnego czasu przez uczestników projektu są także Kluby Samopomocowe działające w każdej gminie.

Jednym słowem jak się chce to można wiele zdziałać.

Polecamy również