Dzieci u prezydenta

Dzieci uczęszczające do świetlicy środowiskowej Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Osiedlowym Domu Kultury przy ulicy Wspólnej oraz uczestnicy półkolonii odwiedziły prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego.dzieciprez2dzeci prez3
Prezydent już przy wejściu do Urzędu Miasta powitał dzieciaki poznając ich imiona. Później po zwiedzeniu całego budynku przyszła kolej na spotkanie z prezydentem w jego gabinecie. Każdy mógł posiedzieć w prezydenckim fotelu, a także zadać pytanie Jarosławowi Górczyńskiemu. Na zakończenie każdy z uczestników spotkania otrzymał gadżet reklamowy Ostrowca Świętokrzyskiego.

Polecamy również