25 kilometrów sieci

Dzięki zakończonej inwestycji Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Ostrowcu Świętokrzyskim ponad 3,5 tysiąca posesji podłączono do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Projekt, na którym pozyskano prawie 40 milionów z unijnych dotacji, dotyczył rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w peryferyjnych dzielnicach miasta, na Gutwinie, w Częstocicach i Koszarach oraz modernizacji oczyszczalni ścieków.

– Od 2009 roku wybudowaliśmy ponad 25 kilometrów sieci sanitarnej. Dzięki temu skanalizowanych jest około 95 procent posesji na terenie miasta. Ważnym założeniem całego przedsięwzięcia, było osiągnięcie, wymaganego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, tak zwanego efektu ekologicznego polegającego na wykonaniu określonej liczby przyłączeń. – mówi Zdzisław Foremniak, prezes Miejskich Wodociągów i Kanalizacji. Mimo, że początkowo było trudno zmobilizować mieszkańców, aby podłączali się do wybudowanej sieci kanalizacyjnej, to dzięki zaproponowanemu systemowi ulg i preferencyjnych pożyczek, z których skorzystało wiele osób posesje są podłączone, a mieszkańcy będą spłacać koszty w dogodnych dla siebie ratach.

– Cieszę się, że spółka doskonale poradziła sobie z tak dużym zadaniem. Dziękuję załodze MWiK za tak sprawną i konsekwentną realizację tego zadania. Mimo obaw sceptyków, założony na etapie składania wniosku, efekt ekologiczny został osiągnięty i to z bezpiecznym zapasem. Jestem pewien, że kolejni mieszkańcy będą decydować się na podłączanie swoich posesji do sieci kanalizacji – mówi prezydent Ostrowca Jarosław Górczyński. – To jeden z największych projektów, jakie do tej pory zostały zrealizowane w naszym mieście. To również bardzo ważny projekt, który zabezpieczy Ostrowiec Świętokrzyski przed ewentualnym płaceniem kar za niespełnienie unijnych wymogów w zakresie ochrony środowiska.

Przypomnijmy, że podstawowym celem zakończonego projektu było dostosowanie warunków infrastruktury do wymogów Unii Europejskiej oraz poprawa stanu środowiska naturalnego.
Projekt obejmował: budowę sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlach Gutwin, Częstocice, Koszary w rejonie ulic Świętokrzyskiej, Traugutta, Osadowej, Denkowskiej o łącznej długości 25,23 km, przebudowę magistrali wodociągowej o długości 1,88 km, przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków wraz z dostawą pojazdu do czyszczenia kanalizacji, budowę trzeciego reaktora biologicznego wraz z modernizacją dwóch reaktorów istniejących na oczyszczalni ścieków, dzięki czemu miasto jest zabezpieczone na wiele lat do przodu.

Projekt współfinansowany  był ze środków Funduszu  Spójności  Unii  Europejskiej  w  ramach  Programu  Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Całkowity koszt Projektu wyniósł 65 734 246,12 złotych netto, przy czym kwota dofinansowania to 39 228 940,24 złotych.

Polecamy również