Wybierz Staszica! Dlaczego?

st1

Wybór szkoły średniej to bardzo odpowiedzialne zadanie i często pierwsza trudna decyzja w życiu każdego młodego człowieka.  Nauczyciele w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim wiedzą o tym doskonale i służą wsparciem merytorycznym , dydaktycznym i metodycznym, aby ułatwić młodym ludziom start w przyszłość.

Jak dobrze wybrać szkołę średnią?st2

st3

st4
Dokonując wyboru szkoły średniej każdy nastolatek powinien uwzględnić swoje zainteresowania i plany, pozaszkolne pasje oraz wszelkie bodźce, które najlepiej stymulują rozwój i przyswajanie wiedzy.  W I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim uczniowie czas poza szkolnymi zajęciami mogą poświęcić na rozwijanie zainteresowań, udział w projektach umożliwiających zdobycie doświadczenia, umiejętności i pozytywnego kształtowania relacji międzyludzkich.

Kto to wiedział o ,,Staszicu’’?
Uczniowie zajmują czołowe miejsca w konkursach wiedzy na szczeblach nie tylko powiatowych, wojewódzkich ale i ogólnopolskich. Warto podkreślić, iż to właśnie uczeń tego liceum był czterokrotnym stypendystą Ministra Edukacji Narodowej, uczennica została stypendystką Prezesa Rady Ministrów rok temu (2019). Ponadto, uczniowie zdobyli I miejsce w Europie i 1 nagrodę w kategorii indywidualnej – licea, Tytuł Ambasadora Praw Człowieka! To tylko niektóre z osiągnięć uczniów tej szkoły, ponadto w mieście, powiecie i województwie wyróżniają ich sukcesy językowe, polonistyczne, matematyczne, biologiczne (laureaci olimpiad, konkursów).

Sport w ,,Staszicu’’?
Zaskoczeniem dla wielu osób może być informacja o sukcesach sportowych uczniów I LO im. im. St. Staszica. A jednak! Okazuje się, iż nie tylko wiedza ale i pasje sportowe rozwijane są pod okiem wspaniałych trenerów. W efekcie czego młodzież plasuje się na czołowych miejscach, zgarniając puchary i nagrody w różnego rodzaju zawodach sportowych: Turniejach o Puchar Starosty Ostrowieckiego, Mistrzostwach Powiatu Ostrowieckiego czy w Finałach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży.

Wolontariat w I LO ?
Młodzież z I LO im. im. St. Staszica naprawia świat biorąc udział w wielu akcjach charytatywnych, współpracując m.in. z Domem Dziecka „Nasz Dom”,  z OSPZ „Animals”. Wolontariat jest propagowany wśród młodzieży i jest ważnym elementem w życiu społeczności szkolnej, która przez cały rok szkolny angażuje się w pomoc ludziom oraz zwierzętom.

Dlaczego więc warto wybrać I LO im. im. St. Staszica ?
1. Szkoła gwarantuje zdawalność matury na wysokim poziomie.
2. Wysokie wyniki nauczania.
3. Nowoczesne metody nauczania.
4. Wykwalifikowaną Kadrę Nauczycielską.
5. Języki – uczniowie uczą się dwóch języków , a do wyboru mają język: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski, hiszpański.
6. Zasada indywidualnego podejścia do ucznia : wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz możliwość rozwoju uczniów zdolnych.
7. Edukacja oparta na tolerancji, akceptacji, dialogu międzykulturowym.
8. Pielęgnowanie ciekawość świata naszych podopiecznych : zapraszamy wielu gości, prowadzimy programy, dzięki którym uczniowie mogą uczestniczyć w międzynarodowych wymianach i wyjazdach do Francji, Niemiec, Wlk. Brytanii.
9. Liczne sukcesy w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.
10. Należy do CIEBIE! Dołącz do nas i twórz z nami historię!
Tekst i Foto. L. O im. St Staszica

Polecamy również