O budżecie przy kościele

W najbliższą niedzielę czyli 19 lipca od godz. 9 do 12 członkowie Rady Osiedla Pułanki będą pełnić dyżur w specjalnym namiocie przy kościele św. Kazimierza, w samym centrum osiedla. Celem spotkania jest przedyskutowanie pomysłów i zasięgnięcie opinii na temat tego, co warto zrobić na osiedlu Pułanki i jakie projekty należy złożyć w ramach pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego.
– Jako Rada Osiedla mamy kilka pomysłów, ale chcemy je skonsultować z mieszkańcami i jednocześnie zapytać o ich własne pomysły, które wspólnie moglibyśmy zgłosić do tego budżetu – mówi radny miejski Kamil Stelmasik, propagator Budżetu Obywatelskiego w naszym mieście.- Liczymy na współpracę z mieszkańcami osiedla i ich zainteresowanie problemem Budżetu Obywatelskiego. Warto pamiętać, że dzięki realizacji tej idei osiedle i jego mieszkańcy mogą mieć wymierne korzyści.
Budżet Obywatelski będzie w Ostrowcu realizowany po raz pierwszy. Jest to program pilotażowy, a jego inicjatorem jest prezydent Ostrowca Jarosław Górczyński. Mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego mogą składać swe propozycje do Budżetu Obywatelskiego w dwóch kategoriach. Jako zadania inwestycyjne, czy remontowe, na które zarezerwowano 100 tys. złotych oraz na zadania z dziedziny kultury, na które jest do rozdysponowania 50 tys zł.
Zgłaszane projekty mogą obejmować swoim zasięgiem zarówno całe miasto, jak i jego części – osiedla, ulice

Polecamy również