Dzień Patrona w „Chreptowiczu”

c1

W Liceum Ogólnokształcącym Nr II obchodzony był Dzień Patrona Szkoły. Program artystyczny przygotowali uczniowie klasy 2D pod kierunkiem wychowawcy i polonisty Dariusza Synowca.

c2 c3 c4 c6 c5 c7 c8Konwencja spektaklu była dość nietypowa, ponieważ osiemnastowieczne wydarzenia z życia Chreptowicza zostały przeniesione do czasów współczesnych i osadzone w ramach agresywnej polityki marketingowej. W sekwencjach poszczególnych scen ukryto wiele treści aluzyjnych, czytelnych dla osób znających przedrozbiorową historię Polski. Państwa zaborcze: Rosja, Prusy i Austria zostały ubrane w kostium bezwzględnych firm deweloperskich i parających się handlem nieruchomościami. W spektakl został wmontowany koncert muzyczno-poetycki z udziałem klasowych talentów.

Uroczystość poświęcona Patronowi została połączona z Dniem Otwartym, w którym uczestniczyła młodzież szkół podstawowych, biorąca udział w odbywającym się równocześnie konkursie historycznym. Wydarzeniom tym towarzyszyli goście honorowi: przewodnicząca Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Nr II pani Jolanta Chwałek, oraz skarbnik Towarzystwa, pan Ryszard Dryjas.

 

Polecamy również