Przetarg na lokale

Adres ul. Sienkiewicza 82
Powierzchnia użytkowa w m²- 61,58
Stawka wywoławcza-zł/m² netto 19,00
Wyposażenie :inst. wod.,kan., elekt., co.
Lokal wolny od 01.09.2015 r.
ul. Mickiewicza 18
Powierzchnia użytkowa 64,77+ 11,40 pomieszczenie magazynowe w piwnicy
Cena  zł/m 18,00 + 10% wylicytowanej stawki za najem pomieszczenia w piwnicy. Wyposażenie: inst. wod.,kan., elekt., co.
Lokal wolny
Przetarg odbędzie się w dniu 4 września 2015 roku o godzinie 10.00
w siedzibie Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Żabiej 23,
w sali konferencyjnej Nr 15 na zasadach określonych w Uchwale Nr XVII/194/2004 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2004 roku.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie kompletnej oferty
i wpłacenie wadium w wysokości 1.000,00 zł na każdy lokal. Wpłaty należy dokonać do dnia 3 września 2015 roku do godziny 14.00, w kasie znajdującej się w siedzibie Zakładu Usług Miejskich przy ul. Żabiej 23. Oferty z dopiskiem „Oferta – przetarg na wynajem lokali użytkowych” (jedna oferta w jednej kopercie) prosimy składać w Zakładzie Usług Miejskich przy ul. Żabiej 23, pokój Nr 4, do dnia 3 września 2015 roku do godziny 14.00.Zwrot wadium dla osób, które nie wygrają przetargu nastąpi w dniu 4 września 2015 roku w godzinach od 12.00 do 14.00.
Szczegółowe informacje na temat przetargu uzyskać można w siedzibie
Zakładu Usług Miejskich przy ul. Żabiej 23, pokój Nr 4 oraz pod numerem telefonu
(0-41) 265 – 10 – 50 wew. 117.
Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania z przetargu lokali, co do których nastąpią nieprzewidziane okoliczności uniemożliwiające ich objęcie lub unieważnienie przetargu w całości bez podania przyczyn.

Polecamy również