Lokale do wynajęcia

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim
ogłasza przetarg na wynajem lokali użytkowych

1.
ul. Reja 11/II
81,10 + pomieszczenie magazynowe
w piwnicy 9,60m2
15,00
+ 10% wylicytowanej stawki za najem pomieszczenia
w piwnicy
inst. wod.,
kan., elekt., co.
Lokal wolny
2.
ul. Sienkiewicza 82
61,58

15,00

inst. wod.,
kan., elekt., co.
Lokal wolny
3.
ul. Mickiewicza 18
64,77
+ 11,40 pomieszczenie magazynowe w piwnicy
11,00
+ 10% wylicytowanej stawki za najem pomieszczenia
w piwnicy
inst. wod.,
kan., elekt., co.
Lokal wolny

Przetarg odbędzie się w dniu 6 listopada 2015 roku o godzinie 10.00 w siedzibie
Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Żabiej 23,
w sali konferencyjnej Nr 15 na zasadach określonych w Uchwale Nr XVII/194/2004 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2004 roku.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie kompletnej oferty i wpłacenie wadium w wysokości 1.000,00 zł na każdy lokal. Wpłaty należy dokonać do dnia 5 listopada
2015 roku do godziny 14.00, w kasie znajdującej się w siedzibie Zakładu Usług Miejskich
przy ul. Żabiej 23.
Oferty z dopiskiem „Oferta – przetarg na wynajem lokali użytkowych”
(jedna oferta w jednej kopercie) prosimy składać w Zakładzie Usług Miejskich
przy ul. Żabiej 23, pokój Nr 4, do dnia 5 listopada 2015 roku
do godziny 14.00.
Zwrot wadium dla osób, które nie wygrają przetargu nastąpi w dniu 6 listopada roku
w godzinach od 12.00 do 14.00.
Szczegółowe informacje na temat przetargu uzyskać można w siedzibie
Zakładu Usług Miejskich przy ul. Żabiej 23, pokój Nr 4 oraz pod numerem telefonu
(0-41) 265 – 10 – 50 wew. 117.
Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania z przetargu lokali, co do których nastąpią nieprzewidziane okoliczności uniemożliwiające ich objęcie lub unieważnienie przetargu w całości bez podania przyczyny.

Ostrowiec Świętokrzyski 7.10.2015 r.

Polecamy również