Żegnaj Rektorze

Społeczność akademicka Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. pogrążona jest w smutku w związku z niespodziewaną tragiczną śmiercią jej Rektora prof. dr hab. Kazimierza Obodyńskiego. Piastował on funkcję rektora od września br., ale związany był z ostrowiecką uczelnią od 2002 r., kiedy prowadził zajęcia na kierunku Wychowanie Fizyczne w ramach współpracy WSBiP z Uniwersytetem Rzeszowskim. Był wielkim Przyjacielem uczelni i orędownikiem rozwoju kierunku wychowanie fizyczne w ostrowieckiej Alma Mater.

Kazimierz Obodyński był absolwentem warszawskiej AWF, tam obronił tytuł doktora nauk wychowania fizycznego i otrzymał habilitację w 1994 roku. Był profesorem nadzwyczajnym WSP w Rzeszowie (od 2001 r. Uniwersytet Rzeszowski), oraz współtworzył Instytut Kultury Fizycznej PWSZ w Krośnie. Był współtwórcą kierunku wychowanie fizyczne w WSBiP. Wszędzie wnosił swoją sportową pasję zdolności organizacyjne oraz talent pedagogiczny. Wypromował wiele prac doktorskich. Jego badania naukowe koncentrowały się na rozwoju kultury fizycznej studentów, systemie wartości kultury fizycznej, perspektywy rozwoju wychowania fizycznego oraz turystyki i rekreacji w Polsce w dobie transformacji szkolnictwa wyższego.
Profesor Obodyński był członkiem Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej i prezesem Podkarpackiego Towarzystwa Kultury Fizycznej w Rzeszowie, prezydentem European Academy for the Carpathian Euroregion – EACE oraz członkiem International Association for Sociology of Sport (IASS) i European Association for Sociology of Sport (EASS).

Polecamy również