Świetny pomysł rowerowy

Ile dokładnie jest dróg dla rowerów w Ostrowcu Świętokrzyskim? W jakim są stanie i jakie są ich mocne i słabe punkty? Na te pytania będą się starali odpowiedzieć uczestnicy akcji Rower? Tak!, która w swym zamiarze będzie społeczną kontrolą istniejących dróg rowerowych na terenie naszego miasta.
– Temat kształtowania polityki rowerowej jest oczywiście nośny i wiele miast, które pretendują do miana nowoczesnych i wsłuchujących się w potrzeby swoich mieszkańców podchodzi do tego poważanie. Nie chodzi oczywiście o rewolucję, ale o zapoczątkowanie dyskusji nad tym, co możemy zrobić by poprawić stan infrastruktury rowerowej. Obecnie dysponujemy ponad 16 km. gminnych ścieżek rowerowych. W trakcie audytu skupimy swą uwagę oczywiście na wszystkich odcinkach, które znajdują się w granicach miasta.
Z ubolewaniem muszę stwierdzić, że nie dostałem podobnych danych ze Starostwa, które w ciągu dróg powiatowych zarządza przecież ścieżkami rowerowymi – informuje radny Kamil Stelmasik, inicjator i pomysłodawca akcji.
By ścieżki rowerowe były używane przez cyklistów muszą spełniać kilka warunków. Muszą być spójne, bezpieczne, atrakcyjne i wygodne. Ideałem byłoby gdyby były jeszcze skomunikowane ze szlakami turystycznymi, które biegną przez Ostrowiec lub w jego okolicy.
Nad tymi wszystkimi kwestiami będą się zastanawiać audytorzy społeczni już w najbliższą sobotę 24 października, start akcji o godz. 10.00 na Rynku. Uczestnicy audytu dostaną specjalne ankiety, w których będą zapisywali uwagi na temat poszczególnych odcinków dróg rowerowych. Na koniec powstanie raport, który trafi do Prezydenta i odpowiednich wydziałów Urzędu Miasta.
– Zachęcam wszystkich, którzy chcą wziąć udział w akcji by wyposażyli się w aparaty fotograficzne. Dokumentacja zdjęciowa będzie bowiem potrzebna do sporządzenia raportu. Zbierzemy uwagi i sugestie rowerzystów jak i napotkanych przechodniów. Być może audyt podzielimy na kilka etapów. Najważniejsze jest by stan dróg rowerowych w mieście uległ poprawie – dodaje Kamil Stelmasik.
Jeżeli pogoda pokrzyżuje plany, audyt zostanie przeniesiony na innych termin.

Polecamy również