Więcej łóżek dla bezdomnych

Kilkanaście miejsc do spania przybędzie w noclegowni przy ulicy Zielonej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Plany rozbudowy budynku są już gotowe, a wstępny koszt inwestycji to 200 tysięcy złotych.
– Obecnie dysponujemy 22 miejscami dla bezdomnych, którzy chcą korzystać z noclegowni – mówi Krzysztof Adamski szef Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostrowcu. – Zimą zdarzają się dni kiedy to musimy dostawiać łóżka i wówczas w cieple może przespać się nawet 30 osób. Po rozbudowie na stałe z noclegowni będzie mogło korzystać ponad trzydzieści osób. Ile dokładnie przybędzie nowych miejsc do spania tego jeszcze nie wiem, bo to jest uzależnione od funduszy jakie uda nam się pozyskać na tę inwestycję.
Od ubiegłego roku przy noclegowni funkcjonuje także ogrzewalnia. Tam osoby bez dachu nad głową mogą posiedzieć w cieple, zrobić sobie herbatę i obejrzeć telewizję. Z noclegowni przy ulicy Zielonej mogą korzystać tylko mężczyźni. Kobiety odwożone są do Ośrodka Interwencji Kryzysowej, a później do noclegowni znajdujących się w innych miastach.
Tymczasem funkcjonariusze straży miejskiej praktycznie co wieczór odnajdują osoby, które przebywają w ruderach, kanałach ciepłowniczych czy w klatkach schodowych. Osoby te są pouczane o możliwości udania się do noclegowni. Nie wszyscy chcą z tej oferty skorzystać.

Polecamy również