Pływacy z akademii

Na Pływalni „Rawszczyzna” zakończyła się już realizacja programu „Akademia Pływacka 2015” współfinansowanego przez Gminę Ostrowiec Św. oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Wzięło w nim udział 1113 dzieci z klas I i III ostrowieckich szkół podstawowych, podzielonych na 99 grup o maksymalnej liczebności 15 osób. Bezpośrednim realizatorem programu był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.ap2ap3ap4

„Akademia Pływacka 2015” realizowana była w dwóch etapach: w miesiącach styczeń-czerwiec (klasy I) i w miesiącach wrzesień-grudzień (klasy III). Uczniowie uczestniczyli w cyklu 20 godzin nauki pływania (raz lub dwa razy w tygodniu) w oparciu o program opracowany przez specjalistów z MSiT. Dzieci miały organizowane cyklicznie sprawdziany potwierdzające nabyte umiejętności. W zajęciach wykorzystywany był sprzęt do nauki pływania będący na stanie MOSiR, w tym zakupiony ze środków MSiT w latach ubiegłych.

Dzięki współfinansowaniu przez Gminę Ostrowiec  Św. i Ministerstwo, szkoły nie poniosły żadnych kosztów udziału w „Akademii Pływackiej 2015” – dzieci były dowożone na Pływalnię „Rawszczyzna” przez PKS Ostrowiec Św., miały zapewniony darmowy wstęp na basen i opiekę instruktorską. W programie mogli uczestniczyć wszyscy uczniowie klas I i III, ponieważ organizatorzy w żaden sposób nie ograniczali dostępu do niego. Ze względu na zmianę sieci szkół podstawowych od września br., w programie uczestniczyło kilkudziesięciu uczniów mniej, niż wstępnie zakładano.

Gmina Ostrowiec Św. złożyła już w Ministerstwie Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie programu „Akademia Pływacka 2016”, w którym wzięliby również udział uczniowie klas I i III. MSiT ma czas na podjęcie decyzji do połowy stycznia, a zajęcia na Pływalni „Rawszczyzna” rozpoczęłyby się od razu po feriach zimowych (klasy I).

Polecamy również