Kolejny sukces WSBiP

Stopień naukowości w szkolnictwie wyższym mierzy się m.in. ilością publikacji w czasopismach z tzw. ministerialnej listy czasopism punktowanych. Aby się na niej znaleźć, należy spełnić szereg kryteriów (m.in. zaistnieć w bazach upowszechniających dorobek naukowy na międzynarodowym rynku wydawniczym) i oczywiście poddać się ocenie parametryzacyjnej.

Ostrowiecka uczelnia otrzymała miły prezent pod choinkę, bowiem 23 grudnia 2015 r. została ogłoszona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nowa lista czasopism punktowanych, na której znalazły się dwa czasopisma firmowane przez WSBiP. Są to: „Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne”, które otrzymały 7 pkt., oraz „Ante Portas – Studia nad bezpieczeństwem” z 3 pkt.
Jak mówi  przewodniczący  Rady Naukowej Rektor doc. dr Marek Świeca, jest to ogromny sukces pracowników Uczelni, zwłaszcza zespołów redakcyjnych obydwu czasopism. Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. dołączyła do grona uczelni, które mogą poszczycić się aż dwoma czasopismami naukowymi z punktami ministerialnymi.
To wspaniały prezent na jubileusz 20-lecia ostrowieckiej Uczelni.

Polecamy również