Pożegnanie ze służbą

W Komendzie Powiatowej PSP w Ostrowcu Św. odbyła się uroczystość zdania obowiązków Komendantakom3kom4kom5kom6 Powiatowego PSP odchodzącego na emeryturę st. bryg. Wiesława Ciska. Uroczysta zbiórka odbyła się w obecności Zastępcy Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego st.bryg. Stanisława Wosia.  St. bryg. Wiesław Cisek pożegnał się ze sztandarem, a następnie  złożył meldunek o zdaniu obowiązków komendanta powiatowego Zastępcy Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego st.bryg. Stanisławowi Wosiowi. Pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego powierzono st.bryg. Sławomirowi Rykwie. 
W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości m. in.:kom1kom2
Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego – Pan st.bryg. Stanisław Woś, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej VIII Kadencji – Pan Andrzej Kryj, Były Świętokrzyski Komendant Wojewódzki – Pan nadbryg. w st. spocz. Zbigniew Muszczak, Były Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego – Pan st.bryg. w st.spocz. Grzegorz Ryski, Wiceprezes Zarządu Wojewózkiego Związku OSP RP w Kielcach –  dh. Krzysztof Gajewski, Członek Zarządu Rady Powiatu Ostrowieckiego – Pan Jarosław Piotr Kopański, Wiceprezydent Miasta Ostrowca Św. – Pani Marzena Dębniak, Kapelan ostrowieckich strażaków – ks. kan. Wiesław Skrzypczyk, Komendant Powiatowy Policji – Pan podinsp.Tomasz Zawadzki, Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu ostrowieckiego, Komendanci Powiatowi z terenu województwa świętokrzyskiego oraz Komendant Miejski PSP w Kielcach, Naczelnicy Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach, Komendanci Gminni OSP z terenu powiatu, Prezes Koła Emerytów i Rencistów – Pan Waldemar Goraj, Szef Grupy PCK w Ostrowcu Św.- Pan Mariusz Jagiełło, Przedstawiciele ostrowieckich mediów.
St. bryg. mgr inż. Wiesław Cisek służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął z dniem 1 sierpnia 1990 roku, jako absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. W okresie ponad 30-letniej służby zajmował wiele stanowisk służbowych w hierarchii zawodowej, między innymi stanowisko dowódcy jednostki ratowniczo – gaśniczej, dowódcy zmiany, naczelnika wydziału w Komendzie Powiatowej PSP w Opatowie, Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Sandomierzu, Zastępcy Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach, aż do obecnie zajmowanego stanowiska Komendanta Powiatowego PSP w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przez szereg lat st. bryg. Wiesław Cisek systematycznie podwyższał swoje kwalifikacje zawodowe i ogólne uczestnicząc w różnorodnych szkoleniach, kursach i warsztatach tematycznych. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie administracji i zarządzania dla kadry kierowniczej, a zdobytą na nich wiedzę doskonale wykorzystywał w codziennej służbie.
Wielokrotnie podczas minionych lat wykazywał się odwagą, poświęceniem
i zaangażowaniem przy zwalczaniu pożarów i innych klęsk żywiołowych. Potrafił właściwie planować pracę i proces doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy pełniących służbę w nadzorowanej przez niego komendzie. Niejednokrotnie wykonywał obowiązki wykraczające poza zakres odpowiedzialności na zajmowanym stanowisku służbowym. W dniach wolnych od służby, jako długoletni członek OSP  (m. in. V-ce prezes ZP OSP) uczestniczył w różnego rodzaju spotkaniach i zebraniach Ochotniczych Straży Pożarnych, szkoleniach młodzieży w ramach obowiązków OSP oraz podczas organizacji zawodów sportowo – pożarniczych. Wzorowo współpracował z jednostkami organizacyjnymi PSP, oraz organami administracji rządowej i samorządowej działającymi na terenie nadzorowanego powiatu. Był nie tylko zawodowym funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej, ale  również aktywnym i zaangażowanym społecznie obywatelem poprzez m. in. pełnienie funkcji radnego gminy Bodzechów oraz jako aktywny członek komisji bezpieczeństwa publicznego. Dużo czasu poświęcał również w propagowanie zasad ochrony przeciwpożarowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej współorganizując Ogólnopolskie Turnieje Wiedzy Pożarniczej oraz plastyczne konkursy promujące zasady bezpiecznego zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.
Za swoją działalności był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany, m. in.:
1.    Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”
2.    Srebrnym Medalem „Za Długoletnią Służbę”
3.    Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
4.    Złotym Znakiem Związku OSP RP
5.    Dyplomem Komendanta Głównego PSP
6.    Nagrodą Ministra Spraw Wewnętrznych
Foto. PSP Ostrowiec

Polecamy również