Strażnicy u przedszkolaków

Bezpieczeństwo  najmłodszych było tematem pogadanki, która odbyła się w Publicznym Przedszkolu nr 16 na osiedlu Pułanki.

Porad i wskazówek dotyczących bezpiecznego postępowania podczas zabawy, zarówno w domu jaki i na podwórku, przed blokiem czy na placu zabaw wysłuchało ponad 100 dzieci z różnych grup przedszkolnych.
-Działalność profilaktyczna straży miejskiej adresowana jest do uczniów wszystkich funkcjonujących w mieście placówek oświatowych i ma na celu przeciwdziałać różnym zagrożeniom, które jako szkodliwe i niepożądane społecznie mogą negatywnie wpływać na rozwój dzieci i młodzieży- powiedział zastępca komendanta straży miejskiej Marcin Gruszka. – Zainteresowanie taką formą działalności, jest tak duże, że w roku 2016 straż miejska postanowiła zintensyfikować działania informacyjno-edukacyjne, które skierowane są przede wszystkim do najmłodszych mieszkańców naszego miasta.profilaktykaprof2prof3prof4

Polecamy również