Będzie protest w sprawie głosowania

Radna Agnieszka Rogalińska zapowiedziała że Klub Jarosława Górczyńskiego wniesie w sprawie głosowania nad wyborem etatowego członka Zarządu Powiatu Ostrowieckiego oficjalny protest. Chodzi o to, że zdaniem radnego Łukasza Dybca niektóre karty do głosowania były ponumerowane. Pod głosowanie poddano kandydaturę Przemysława Cieleckiego. Ostatecznie 13 radnych poparło kandydaturę nowego członka zarządu powiatu. 10 radnych było przeciw. Poproszono o opinie prawną, ale okazało się że numery na kartach nie mogą być podstawą do unieważnienia głosowania. Dzisiejsze obrady sesji rady powiatu były burzliwe. Będzie protest.
Sprzeciw już na początku posiedzenia wyrazili radni z klubu Jarosława Górczyńskiego, wnioskując o wycofanie projektu uchwały. Według radnych opozycyjnych piąty członek zarządu wcale nie jest potrzebny do sprawnego kierowania powiatem. Stwierdzili, że około 100 tysięcy złotych, które rocznie pochłonie utrzymanie stanowiska, można przeznaczyć na inne cele.
Zarówno Eligiusz Mich, jak i starosta Zbigniew Duda nie zgodzili się z takim stanowiskiem. Starosta wyjaśniał, że ustawa zobowiązuje radę do powołania nowego członka zarządu w miejsce tego, który zrezygnował lub został odwołany. Dodał również, że statut powiatu ostrowieckiego przewiduje pięcioosobowy zarząd.

Polecamy również