Nowy komendant strażaków

Na placu Komendy Powiatowej PSP w Ostrowcu Św. odbyła się uroczystość powołania bryg. Roberta Grudnia na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Ostrowcu Św.  Akt powołania wręczył osobiście Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP mł. bryg. Adam Czajka.kom2kom3kom4kom5

Bryg. Robert Grudzień  służbę  na rzecz ochrony przeciwpożarowej rozpoczął w 1993 r. jako absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Podczas swojej wieloletniej służby zajmował m.in. następujące stanowiska: dowódca zmiany, naczelnik wydziału, zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej. Wielokrotnie wykazywał się poświęceniem i zaangażowaniem przy zwalczaniu pożarów oraz innych klęsk żywiołowych. Potrafił właściwie planować pracę i proces doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy. Niejednokrotnie wykonywał obowiązki wykraczające poza zakres odpowiedzialności na zajmowanym stanowisku służbowym.

Jak podkreślił w swoim wystąpieniu Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP mł. bryg. Adam Czajka, kwalifikacje zawodowe, staż służby oraz doświadczenie zawodowe bryg. Roberta Grudnia, przekonały go do powierzenia jemu stanowiska komendanta powiatowego.

Nowo powołany komendant w swej wypowiedzi zaznaczył, że dołoży wszelkich starań, aby utrzymać wysoki poziom w działaniach na rzecz ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu ostrowieckiego.

Foto. PSP Ostrowiec

Polecamy również