WF wraca na WSBiP

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. wznawia kształcenie na kierunku Wychowanie Fizyczne. Rekrutacja na ten kierunek studiów już ruszyła, a władze Uczelni robią wszystko, aby zapewnić przyszłym studentom jak najwyższą jakość kształcenia.

wf1wf3 Będzie to możliwe dzięki podpisanym w sobotę, 9 kwietnia, międzywydziałowym, trójstronnym  porozumieniom zawartym pomiędzy: Wydziałem Wychowania Fizycznego i Pedagogiki  Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, którą reprezentował Dziekan Wydziału prof. dr hab. Jerzy Nowocień, Wydziałem Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, który reprezentował Dziekan Wydziału prof. dr hab. Wojciech Czarny, oraz Wydziałem Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu WSBiP, reprezentowanym przez Dziekan dr Grażynę Kałamagę. Jak podkreśla Prodziekan Wydziału ostrowieckiej Uczelni, Marta Dobrowolska – Wesołowska, przyszli studenci kierunku Wychowanie Fizyczne mogą liczyć przede wszystkim na dostosowanie harmonogramu zajęć do ich  indywidualnych potrzeb wynikających m.in. z terminarza treningów czy zawodów sportowych. Kadra z dwóch renomowanych uczelni, wspierana przez ostrowiecką kadrę trenerów daje gwarancję wysokiego poziomu, którego ostrowieccy młodzi sportowcy nie muszą już szukać poza miejscem zamieszkania.

Polecamy również