Fundacja „Pomocna dłoń”

cis4cis 3Od 2011 roku na terenie Gminy Ostrowiec działa Fundacja Pomocna Dłoń, która ma na celu inicjowanie procesu zmian cywilizacyjnych, gospodarczych, społecznych, edukacyjnych i kulturowych tworzących ludziom warunki równych szans na drodze do ich rozwoju zawodowego i społecznego. Swoje cele realizuje m.in. poprzez prowadzenie Centrum Integracji Społecznej w ramach dotacji udzielonej przez Gminę Ostrowiec na 48 Uczestników.

-Ważny aspekt naszej pracy stanowi prowadzona dodatkowo działalność gospodarcza. Zyski z tej działalności przeznaczane są na cele statutowe, wspierając kolejnych mieszkańców Gminy Ostrowiec zagrożonych wykluczeniem społecznym. W 2016 w ramach wypracowanych środków wsparcie otrzymało już 16 dodatkowych osób, a 41 miało możliwość kontynuowania Uczestnictwa z 2015 roku – mówi Prezes Zarządu Fundacji Karolina Nowak.

Serdecznie zapraszamy osoby prywatne, firmy i instytucje do korzystania z bogatej oferty usługowo-handlowej Fundacji. Nasze usługi i produkty cechuje wysoka jakość, niska cena oraz indywidualne podejście do klienta.

Zakres oferowanych usług:

  • Usługi remontowo-budowlane
  • Usługi stolarskie
  • Usługi krawiecki
  • Usługi rękodzielnicze
  • dlon1dlon2Usługi gastronomiczne

Polecamy również