Tajemnicza Noc w Muzeum

Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki w ramach Nocy Muzeów 2016 zaprasza na sesję popularnonaukową pt. „Diadem z Brzegów – unikatowe znalezisko z epoki brązu”, połączoną z prezentacją zabytku odkrytego podczas badań archeologicznych na budowie trasy S7 w województwie świętokrzyskim.
Sesja odbędzie się z okazji Nocy Muzeów, 14 maja 2016 roku o godz. 18.00 w Muzeum Archeologicznym w Krzemionkach.
Diadem brązowy z m. Brzegi, pow. jędrzejowski został odkryty podczas badań przedinwestycyjnych na trasie budowy drogi ekspresowej S7 w 2015 roku. Zabytek, o wybitnie prestiżowym charakterze, należy do niezmiernie rzadkich znalezisk i prawdopodobnie był oznaką sprawowanej władzy lub godności kapłańskiej. Jest wykonany z blachy brązowej o szerokości 8 cm i długości ok. 50 cm, której końce zwinięto w rurki umożliwiając umocowanie na głowie (przez rurki np. przewlekano rzemień lub blokowano je zgiętym drutem). Powierzchnia zabytku jest podzielona na sześć pól pasami pionowych zdobień, które powstały przy użyciu puncy. Pośrodku znajduje się, wykonany również metodą repusowania, znak solarny w postaci okręgu z pojedynczym punktem wewnątrz. Zabytek wyróżnia się na tle podobnych obiektów z ziem polskich zarówno wysokością, jak i solarno-lunarną symboliką wątków ornamentacyjnych. Analogiczne motywy zdobnicze obecne są jeszcze na diademach z Sichowa (woj. dolnośląskie) i Zagłoby-Dratowa (woj. lubelskie). Najwięcej podobieństw można jednak znaleźć wśród tego typu wyrobów odkrytych na terenie Kotliny Karpackiej (Węgry i południowa Słowacja) a należących do tzw. kultur mogiłowych (nazwa od charakterystycznej formy grobu – kurhanu). Znalezisko z Brzegów jest związane ze społecznością kultury trzcinieckiej i liczy ok. 3400-3300 lat.
O wyjątkowym zabytku opowiedzą:

dr hab. Halina Taras – adiunkt w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Kierownik Zakładu Epok Brązu i Wczesnego Żelaza. Specjalizuje się w problematyce epoki brązu Europy środkowej i wschodniej, a w szczególności kultury trzcinieckiej oraz zagadnieniami prawnej ochrony zabytków archeologicznych.
dr inż. Elżbieta Nosek–wieloletnia Kierownik Działu Konserwacji Zabytków Muzeum Archeologicznego w Krakowie związana również z Akademią Górniczo – Hutniczą. Jest autorem prac konserwatorskich wielu słynnych zabytków (m.in. drzwi katedry wawelskiej czy miecza św. Piotra). Rzeczoznawca Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie konserwacji zabytków metalowych.

Wszyscy uczestnicy Nocy Muzeów będą mieli okazję skorzystać z bezpłatnego zwiedzania podziemnej trasy turystycznej.noc  wmuzeum2

Polecamy również