Od dzisiaj rekrutacja

Studiuj blisko domu – pod takim hasłem ostrowiecka uczelnia rozpoczyna rekrutację na nowy rok akademicki 2016/17.

Dzisiaj rusza rekrutacja na studia w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości. Uczelnia otwiera swoje podwoje dla tegorocznych maturzystów, jak również dla wszystkich tych, którzy chcą zdobyć nowe kwalifikacje i zwiększyć swoje kompetencje. Przyszli studenci ostrowieckiej Alma Mater mają do wyboru 8 kierunków studiów na poziomie licencjackim (Ekonomia, Pedagogika, Bezpieczeństwo Narodowe, Zdrowie Publiczne, Pielęgniarstwo, Fizjoterapia,   Wychowanie Fizyczne i Geodezja i kartografia) i dwa na poziomie magisterskim (Ekonomia i Pedagogika) . Spośród nowości ,w przyszłym roku akademickim w ofercie znajduje się reaktywowany kierunek Wychowanie Fizyczne (we współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego z Warszawy, Uniwersytetem Rzeszowskim i AFW Kraków) oraz nowe specjalności na pozostałych kierunkach. „Każda zmiana w naszej ofercie edukacyjnej  jest próbą odpowiedzi na potrzeby rynku pracy. Reagujemy również na bieżąco na potrzeby sygnalizowane przez naszych obecnych studentów właśnie w zakresie nowych specjalności czy studiów podyplomowych”, mówi Rzecznik Prasowy Uczelni, Marta Dobrowolska – Wesołowska. Jak podkreśla pani Rzecznik, kolejnym krokiem na drodze do ułatwienia zdobycia wyższego wykształcenia będzie wprowadzenie indywidualnego toku studiów na kierunku WF. Uczelnia będzie się również starała o uruchomienie nowego kierunku studiów finansowanego ze środków unijnych.

Polecamy również