Brawo Grzegorz

 W Warszawie w gmachu Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego odbyły się eliminacje centralne Olimpiady Biologicznej. Komitet Główny Olimpiady Biologicznej przy Zarządzie Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Jana Kopernika dopuścił do zawodów centralnych 94 uczniów z całej Polski, w tym Grzegorza Waliszczaka – ucznia klasy 2c biologiczno-chemicznej z LO nr I im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Najpierw odbyły się egzaminy pisemne, a następnie ustne, podczas których uczniowie rozmawiali z komisją na temat swoich prac badawczych i prezentowali swoje wiadomości. Grzegorz Waliszczak, uczeń przygotowywany przez nauczyciela biologii Jolantę Wojtas, został finalistą tej olimpiady. Jest to dla niego ogromny sukces, gdyż nie będzie już musiał zdawać biologii na egzaminie maturalnym, a wynik tego egzaminu to 100%. Ponadto, ma już wolny wstęp na kilka uczelni medycznych, np. w Lublinie czy w Białymstoku.

Grzegorz jako jedyny z Ostrowca reprezentował również województwo świętokrzyskie w finale XXXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, który odbył się w Krakowie w dniach 3-5 czerwca.

Finał został zorganizowany we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Zespołem Parków Krajobrazowych pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego oraz prorektora UJ. Po napisaniu testu Grzegorz ostatecznie został finalistą tegorocznej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Tytuł ten daje mu już możliwość studiowania na wielu renomowanych uczelniach.

Grzegorz mimo wielkich sukcesów nie kończy edukacji biologicznej na tym etapie gdyż już rozpoczął pracę nad kolejnym eksperymentem biologicznym, który umożliwia mu udział w kolejnych edycjach olimpiady biologicznej.

 

 

Polecamy również