„Chreptowicz” najlepszym publicznym liceum naszego województwa

Podczas uroczystej gali w Warszawie zaprezentowano wyniki Ogólnopolskiego Rankingu STEM (Perspektywy co roku publikują rankingi najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w Polsce, a LO nr II im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Św. zawsze plasuje się na najwyższych pozycjach). W tegorocznym Rankingu STEM sklasyfikowano 200 najlepszych liceów w Polsce. Wśród nich, na 72.miejscu ( a więc w złotej setce) znalazł się słynny ostrowiecki „Chreptowicz”. Znany w całej Polsce „Chreptus” był jedynym z powiatu ostrowieckiego liceum spełniającym warunki rankingowej klasyfikacji, a z województwa jednym z siedmiu liceów. W całym województwie nie znalazło się inne publiczne liceum, które mogłoby się pochwalić lepszymi wynikami niż LO nr II im. J. Chreptowicza. Według Ogólnopolskiego Rankingu STEM to Chreptowicz” jest najlepszym publicznym liceum -najlepiej kształcącym w zakresie przedmiotów ścisłych.

Skąd nazwa rankingu STEM i co oznacza?rankiong

STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka) to te obszary kształcenia, przez które wiedzie najkrótsza droga do kariery w nauce i technice. Hasło STEM jest powszechnie znane w edukacji i gospodarce USA i innych krajów. Wiadomo, że bez dobrej edukacji w zakresie STEM nie ma innowacyjności, rozwoju i dobrobytu.

Celem Rankingu Liceów i Techników STEM jest budzenie w młodych ludziach pasji do takich przedmiotów jak matematyka, fizyka, chemia i informatyka – a następnie inspirowanie ich do podejmowania studiów na kierunkach inżynierskich i w naukach ścisłych.

Ranking wskazuje licea i technika, które najlepiej przygotowują kandydatów na takie właśnie studia i mogą być inspirującym przykładem dla innych. Inicjatorzy rankingu są przekonani, że stanie się on rekomendacją zarówno dla kandydatów do szkół zainteresowanych naukami ścisłymi i technicznymi, jak i dla wiodących uczelni, ceniących absolwentów szkół ponadgimnazjalnych najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych.

Uroczyste wręczenie dyplomów laureatom rankingu odbywa się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie podczas konferencji „Lean in STEM” poświęconej promowaniu kariery w obszarze STEM. Uczestnicy konferencji – to przedstawiciele uczelni i przemysłu, dyrektorzy liceów i techników, młodzi naukowcy i goście zagraniczni. Partnerami konferencji są Ministerstwo Cyfryzacji, Centrum Nauki Kopernik, Research in Germany oraz takie firmy jak Intel, Siemens, Cisco, Cemex, Roche, Boston Consulting Group, IGT i Schneider Electric.

Ranking Liceów STEM 2016 uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2015 r. zdawało minimum 12 maturzystów, a średnie wyniki szkoły z matematyki były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej. Ranking został oparty na trzech kryteriach:

  • wynikach matury na poziomie rozszerzonym z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia oraz informatyka (50%);

  • wynikach matury obowiązkowej z matematyki (25%);

  • sukcesach szkół w olimpiadach przedmiotowych, krajowych i międzynarodowych, odpowiadających swoim profilem zakresowi STEM (25%).

Piotr Pobiega, wicedyrektor i nauczyciel informatyki Liceum Ogólnokształcącego Nr II im. J. Chreptowicza, tuż po ogłoszeniu rankingu powiedział:

– Jesteśmy dumni, że znaleźliśmy się wśród szkół, które najlepiej i najskuteczniej w Polsce kształcą w zakresie przedmiotów ścisłych. Choć w „Chreptowiczu” uczymy nie dla rankingów i z okazji „świąt”, to jednak pozycja w rankingu jest dla nas bardzo cenną informacją zwrotną. Na jej wynik złożyła się nasza codzienna, systematyczna praca. Już dawno określiliśmy mocne strony szkoły. Jedną z nich jest świetna kadra, która potrafi uczyć młodzież nie tylko zainteresowaną przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi, a drugą jest przyjazny klimat nauki.

Co zadecydowało o naszej pozycji w tym rankingu? Jednym z kryteriów były wyniki egzaminu obowiązkowego z matematyki na maturze w 2015 r. Ten wskaźnik dla „Chreptowicza” wyniósł niemal 80% możliwych do uzyskania punktów. To mówi samo za siebie.

Również drugi wskaźnik (wyniki matury na poziomie rozszerzonym z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia oraz informatyka) to nasz znak firmowy. W przypadku pierwszych 4 przedmiotów do egzaminu z każdego z nich przystępuje corocznie 60-70 uczniów (ponad połowa zdających). Średnie wyniki w szkole znacznie przekraczają średnią krajową (nawet o ponad 20 – 30 punktów procentowych). To efekt pracy uczniów i nauczycieli uczących z pasją i zaangażowaniem zarówno podczas lekcji, jak i zajęć dodatkowych, a dla uczniów przepustka do studiowania na wymarzonych kierunkach wymarzonych uczelni.

Trzecie kryterium –olimpijczycy- to taka „wisienka na torcie”. Dotyczy zazwyczaj kilkorga uczniów w roku. W tegorocznym rankingu uwzględniona była Olimpiada Fizyczna i Olimpiada Wiedzy Technicznej ,ale wcześniej sukcesy dotyczyły też innych olimpiad: biologicznej, chemicznej, matematycznej i informatycznej.

W LO Nr II im. „Chreptowicza” już kilka lat temu trafnie określiliśmy profile kształcenia, trafnie przygotowaliśmy ofertę edukacyjną dla gimnazjalistów, i konsekwentnie ją realizujemy. Od kilku lat otwieramy dwie klasy z rozszerzoną biologią i chemią (oraz matematyką lub fizyką medyczną) i dwie klasy z rozszerzona matematyką i fizyką lub geografią (oraz informatyką lub językiem angielskim). To są klasy, które funkcjonowały u nas na długo przed stworzeniem Rankingu STEM. Widać zatem, że dobrze przewidzieliśmy kierunki rozwoju współczesnej nauki i techniki. Potwierdzeniem naszych działań jest to, że spośród maturzystów 2015 (a to ich wyniki tworzyły ranking) ponad 40 studiuje na politechnikach (z tego 30 na Politechnice Warszawskiej), ponad 20 na studiach ekonomicznych, ponad 20 na akademiach medycznych (w tym medycynie i stomatologii).

Polecamy również