Nowy szef policjantów

Nadkomisarz Piotr Zalewski został mianowany Komendantem  Powiatowym Policji w Ostrowcu. Wprowadzenia dokonał Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak w obecności kadry kierowniczej jednostki oraz Kapelana ostrowieckich policjantów ks. Franciszka Sałęgi .

Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak podczas spotkania przedstawił policjanta obejmującego stanowisko oraz omówił przebieg jego dotychczasowej służby. Podkreślił, iż nadkom. Piotr Zalewski jest doświadczonym policjantem oraz ma praktykę w kierowaniu jednostką Policji. Życzył  nowemu Komendantowi wielu sukcesów oraz dobrej współpracy z ostrowieckimi policjantami.zalewski1zalerwski3zalewski2

Pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim nadkom. Piotr Zalewski podziękował Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Kielcach insp. Dariuszowi Augustyniakowi za okazane zaufanie oraz zapewnił o dołożeniu ze swojej strony wszelkich starań, aby współpraca z policjantami i lokalnym samorządem układała się jak najlepiej.  

Nadkom. Piotr Zalewski służbę w Policji rozpoczął 18 lat temu w  Starachowicach wykonując początkowo zadania policjanta służby patrolowej. Od 2006 roku był pracownikiem Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach zaś od czerwca 2010 roku pełnił funkcję Zastępcy Naczelnika tego wydziału. Od 30 grudnia 2010 roku pełnił służbę na stanowisku Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Starachowicach, a od 6 grudnia 2012 roku był Komendantem Powiatowym Policji w Skarżysku  Kamiennej.

Polecamy również