Nowa droga dla mieszkańców

Mieszkańcy Topolowej i Tomaszów wraz z Prezydentem Miasta Jarosławem Górczyńskim oraz przedstawictomaszow2tomaszow5ielami Urzędu Miasta uczestniczyli w uroczystym przekazaniu do użytku ulic wykonanych w ramach zadania pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa ulicy Tomaszów, przebudowa ulicy Topolowej oraz budowa ulicy Topolowej bocznej w Ostrowcu Świętokrzyskim”.
-Realizacja tego zdania przyczyni się znacznie do poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, ponadto usprawni komunikację osiedla Denków – podkreśla Prezydent Jarosław Górczyński. -Zgodnie bowiem z planami wykonano chodniki oraz oznakowanie poziome i pionowe, a także uzupełniono brakujące oświetlenie. Jest to już siódma inwestycja zrealizowana na terenie naszego miasta w ramach tzw. „schetynówek”.tomaszow1

Polecamy również