Strażacy z Ostrowca czuwają nad bezpieczeństwem podczas ŚDM

W związku z organizacją przez Polskę Światowych Dni Młodzieży (ŚDM) w Krakowie w pod koniec lipca 2016 roku, w zeszłym tygodniu na terenie naszego kraju wprowadzono dwa z czterech stopni poziomów alarmowania według terminologii NATO (wprowadzone stopnie to: stopień ALFA oraz BRAVO CRP). Działania strażaków z Ostrowca Św. w związku z bezpieczeństwem podczas ŚDM trwają już długo przed ich organizacją. Jako straż pożarna apelujemy do mieszkańców powiatu ostrowieckiego i nie tylko o zwiększenie czujności w kontekście bezpieczeństwa w tych ważnych dniach.

Na zabezpieczenie ŚDM Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Ostrowcu Św. wysłała do Krakowa siły i środki zgodne z obowiązującymi zarządzeniami. Strażacy są postawieni w stan gotowości, prowadzą ścisłą współpracę z innymi podmiotami ratowniczymi oraz właścicielami dużych zakładów pracy oraz zarządcami obiektów, gdzie występują duze skupiska ludności. Podejmowane są akcje kontrolne pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowego w obiektach strategicznych na terenie powiatu ostrowieckiego oraz obiektach, gdzie występują duże skupiska ludzi.

Stopnie poziomów alarmowania:

Stopień ALFA: pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA według terminologii NATO) ma zastosowanie w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia.

Stopień BRAVO: drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO według terminologii NATO) ma zastosowanie w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym. Stopień ten jest wprowadzany w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia działalnością terrorystyczną lub aktem sabotażu, jednakże konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.

Stopień CHARLIE: trzeci stopień alarmowy (stopień CHARLIE według terminologii NATO) ma zastosowanie w przypadku jeżeli zaistniało konkretne zdarzenie, potwierdzające cel potencjalnego ataku terrorystycznego lub w przypadku uzyskania informacji o osobach (grupach) przygotowujących działania terrorystyczne lub sabotażowe, albo też wystąpiły zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym godzące w bezpieczeństwo innych państw i stwarzające potencjalne zagrożenie dla Polski. Wprowadzenie przedsięwzięć tego stopnia na dłuższy czas może spowodować utrudnienia i będzie miało wpływ na funkcjonowanie służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa.

Stopień DELTA: zzwarty stopień alarmowy (stopień DELTA według terminologii NATO) ma zastosowanie w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, powodującego zagrożenie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej lub bezpieczeństwa innych państw i stwarzającego zagrożenie dla Polski, albo też wysokiego prawdopodobieństwa wystąpienia takich działań na terytorium RP.

Polecamy również