Bezpłatne Wi- fi

Od miesiąca lipca mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego oraz interesanci mogą korzystać z bezpłatnego internetu na terenie całego urzędu za pomocą bezprzewodowej sieci Wi-Fi.

Z udogodnienia tego mogą korzystać posiadacze laptopów, palmtopów, telefonów komórkowych wyposażonych w bezprzewodową kartę sieciową Wi-Fi.

Dzięki darmowej sieci interesanci mają dostęp do stron www, poczty elektronicznej, e-administracji, e-bankowości, co w dużej mierze stanowi ułatwienie w załatwianiu spraw.

Polecamy również