Rajd Gombrowiczowski

gombro

7 sierpnia (niedziela) już po raz jedenasty śladami Witolda Gombrowicza i jego bliskich rozsianymi po Ziemi Świętokrzyskiej będą podążać uczestnicy Rowerowego Rajdu Gombrowiczowskiego. Organizatorem wydarzenia jest Klub Turystyki Rowerowej przy ostrowieckim Oddziale PTTK im. Mieczysława Radwana.

Pragnąć przybliżyć miejsca i obiekty związane z Witoldem Gombrowiczem i jego bliższymi i dalszymi krewnymi oraz powinowatymi, którymi naznaczona jest Kraina Świętokrzyska, Oddział PTTK im. Mieczysława Radwana w Ostrowcu Św. organizuje od 2006 r. Rowerowy Rajd Gombrowiczowski. W poprzednich latach odbywał się on w ramach Pikniku Gombrowiczowskiego.

Na tegoroczny rajd organizatorzy zaplanowali trasę prowadzącą przez Denków – Przyborów – Bodzechów – Grocholice – Wszechświęte – Jacentów – Gromadzice – Szewnę. Start punktualnie o godz. 9.00, spod siedziby Oddziału PTTK przy alei 3 Maja 6 (budynek Kina „Etiuda”).

Zgodnie z tradycją będziemy poruszać się odcinkami szlaku rowerowego koloru zielonego o dł. 162 km, który nosi imię Witolda Gombrowicza – mówi Tadeusz Krawętkowski, prezes Zarządu Oddziału PTTK im. M. Radwana. – Szlak ten został zaprojektowany i wyznaczony przez członków naszego Oddziału PTTK. Łączy on miejsca związane z pisarzem i jego rodziną w regionie świętokrzyskim. Przybliża miejscowości utrwalone na kartach twórczości Witolda Gombrowicza, a także prezentuje obiekty, które go upamiętniają.

Polecamy również