Akcja – Inkubacja

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące naboru do projektu: „Akcja Inkubacja”. Spotkanie odbędzie się 15 listopada 2016 roku w godzinach od 11.00 do 13.00 w Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. H. Sienkiewicza 70, sala nr 19 (I piętro).
Wszystkich zainteresowanych spotkaniem prosimy o potwierdzenie swojej obecności poprzez wysłanie e-maila na adres biuro@akcjainkubacja.pl i zamieszczenie w temacie wiadomości imienia i nazwiska uczestniczki/uczestnika wraz z dopiskiem – potwierdzam swój udział w spotkaniu informacyjnym 15 listopada. Uczestnictwo w wydarzeniu i w samym projekcie „Akcja Inkubacja” jest bezpłatne. Liczba uczestników spotkania jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorem spotkania jest ECORYS Polska, Stowarzyszenie na rzecz Postępu Demokracji ERWIN oraz Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Masz pomysł? Zdobądź dofinansowanie i popraw sytuację młodych!

W ramach projektu grantowego pomysłodawcom udzielone zostanie wsparcie merytoryczne, techniczne oraz finansowe. Uczestnicy, których pomysł przejdzie do etapu testowania, otrzymają grant do 80 000 złotych.
Innowacje społeczne zgłoszone do projektu „Akcja Inkubacja” muszą dotyczyć rozwiązań dotyczących przechodzenia z obszaru edukacji do zatrudnienia: z jednej strony odpowiadać na problemy systemu edukacji w kontekście wyzwań, jakie stawia przed nim zmieniający się rynek pracy, z drugiej proponować działania wzmacniające relacje obu obszarów
Projekt jest realizowany przez firmę ECORYS Polska Sp. z o.o. oraz SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Polecamy również