Pomoc w punktach

Od września w ostrowieckich gimnazjach działają Punkty Konsultacyjne prowadzone przez Agencję Rozwoju Lokalnego. Działalność Punktów zgodna jest z zapisami Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. Punkty Konsultacyjne są adresowane do młodzieży szkolnej oraz rodziców, a ich zadaniem jest przeciwdziałanie zachowaniom dysfunkcyjnym, problemom osobistym i społecznym oraz wspieranie uczniów w ich pokonywaniu, a także profilaktyka uzależnień.

pomoc-wpunktach2pomoc-wpunktach3pomoc-wpunktach4Specjaliści punktów konsultacyjnych Katarzyna Sobczyk i Bożena Semeniuk uczestniczyły w spotkaniach z rodzicami młodzieży pierwszych klas gimnazjalnych w PG 1, PG3 i PG5.  Podczas spotkań przybliżona została oferta oraz zasady funkcjonowania Punktów Konsultacyjnych  w szkołach. Mówiono o terminach działania PK i możliwościach zapisania się na spotkanie. Pierwszym kontaktem zawsze może być pedagog szkolny. U pedagogów,  w  sekretariatach szkół, a także na stronie ARL w zakładce  Projekty/Punkty konsultacyjne są dostępne harmonogramy dyżurów specjalistów.

-Spotkanie było przede wszystkim okazją, aby rodzicom uświadomić skalę problemów jakie niesie okres dojrzewania i zachęcić do otwartej komunikacji z młodzieżą. Relacja zaufania to jeden z najważniejszych czynników chroniących przed uzależnieniami. Warto więc poświęcić czas i uwagę dzieciom, kiedy tego potrzebują. Szczególnie zależało nam na spotkaniu z uczniami klas pierwszych- mówi koordynująca działalność  PK Katarzyna Sobczyk z ARL. Uczniowie pozostałych klas albo korzystali już w poprzednim roku szkolnym z usług Punktu albo przynajmniej o nim słyszeli. Dla „pierwszaków” to pierwszy taki kontakt, a jest on o tyle istotny, że nowa szkoła i nowe otoczenie sprawia, iż stykają się oni z nowymi dla siebie problemami. Pomoc – czy to ze strony psychologa czy też terapeuty może mieć tu niebagatelne znaczenie. Ostatnie wydarzenia – w tym śmierć 16- latka w Kielcach – prawdopodobnie ofiary dopalaczy czy też dramatyczny filmik, którego „bohaterem” był chłopiec ze Starachowic tarzający się po ziemi w amoku wywołanym dopalaczami – pokazują jasno, że problem istnieje, jest poważny i wymaga dogłębnej edukacji na temat skutków zażywania substancji psychoaktywnych i przede wszystkim przyczyn, dla których młodzież po nie sięga.

Polecamy również