Szkolenia z ARL

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. prowadząca Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zaprasza organizacje pozarządowe z terenu powiatu ostrowieckiego do udziału w bezpłatnych szkoleniach dotyczących finansowych mechanizmów współpracy samorządów i organizacji pozarządowych. Szkolenia organizowane są przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Ośrodkiem Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu w ramach projektu „Możemy więcej i lepiej. Akademia współpracy finansowej JST-NGO” współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych mogą skorzystać z następujących działań:
2 – dniowego szkolenia z zakresu mechanizmów współpracy finansowej z samorządami. Podczas szkolenia przekażemy wiedzę na temat możliwych mechanizmów współpracy finansowej z samorządem, korzyści oraz praktyczne przykłady stosowania. Zaprezentujemy także model regrantingu wypracowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.
wsparcia doradców i ekspertów Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce zakresie wypracowania i wdrożenia mechanizmów współpracy.
Masz ciekawe pomysły na realizację lokalnych, społecznych działań? Nie wiesz jak je sfinansować? Zgłoś się do naszego projektu, na szkoleniu przedstawimy modele współpracy finansowej z samorządem:

  • Ÿ inicjatywa lokalna,
  • małe granty,
  • dotacja inwestycyjna,
  • regranting,
  • umowy wieloletnie,
  • pożyczki, gwarancje, poręczenia,
  • budżet obywatelski,
  • zamówienia publiczne.

Szkolenie odbędzie się w Sandomierzu pomiędzy listopadem 2016 r. a styczniem 2017 r. Dokładne terminy zostaną uzgodnione z uczestnikami. Po szkoleniu dla organizacji wdrażających mechanizmy współpracy finansowej z samorządem zapewnimy wsparcie doradcze w okresie od stycznia 2017 r. do czerwca 2017 r.

Podstawą kwalifikacji do udziału w szkoleniach jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Formularz dostępny jest do 14 października 2016 roku pod linkiem https://goo.gl/forms/YZAMpITKfduRC29i1

Dodatkowe informacje:

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości
Pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz
tel: 728 816 853 – Joanna Boduch-Paw, 501 837 646 – Wojciech Zych
e-mail: j.boduch@opiwpr.org.pl, w.zych@opiwpr.org.pl ub

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
ul. Marszałkowska 6/6, Warszawa 00-590
Tel. (022) 622 01 22 wew. 24 – Stanisław Głąbski
e-mail: s.glabski@filantropia.org.pl

Projekt „Możemy więcej i lepiej. Akademia współpracy finansowej JST-NGO” jest współfinansowany ze środków Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Polecamy również