Kapsuła czasu w kościelnej wieży

Sygnaturka kościoła Świętego Stanisława znów przykuwa uwagę

Zakończyły się prace konserwatorskie przy naprawie sygnaturki na dachu kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zrealizowane prace konserwatorskie objęły wzmocnienie konstrukcji dachu. Niemal dwustuletnia nadgryziona zębem czasu sygnaturka stanowiła zagrożenie dla parafian. Okazało się jednak, że remont nie wystarczy, konieczna jest całkowita odbudowa. Konieczny był demontaż. W jego trakcie we wnętrzu odnaleziono prawdziwy skarb. Kapsułę czasu w której znajdowały się dwa dokumenty. Pierwszy z 1867 roku, drugi z 1888 roku.

Renowacja została zrealizowana z datków parafian oraz dzięki dotacjom z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz Powiatu Ostrowieckiego. Gmina przekazała na ten cel 25 tys. złotych, a Starostwo Powiatowe 10 tys. złotych. Zakończenie prac konserwatorskich zyskało wyjątkową oprawę. Podczas uroczystości księża, parafianie oraz władze samorządowe uczestniczyły w osadzeniu kapsuły czasu w odrestaurowanej wieżyczce. Kapsuła zawiera przekaz dla przyszłych pokoleń.

Dzisiejsze wydarzenie ma wyjątkowy wymiar. Niechaj przygotowana do zdeponowania kapsuła czasu stanie się świadectwem naszych czasów, tego jak wyglądało nasze miasto w pierwszej połowie XXI wieku. To piękna chwila dla parafian kościoła św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Denkowie. Zakończył się remont zabytkowej sygnaturki kościelnej, tak charakterystycznej dla ostrowieckiego krajobrazu. Cieszę się, że jako miasto mogliśmy wesprzeć konserwację kwotą 25 tys. zł. Niemniej jednak największe podziękowania należą się parafianom oraz osobom mocno zaangażowanym w ten projekt. Niezastąpieni okazali się ks. Adam Gucwa, Leszek Pasek, Zbigniew Pękala, Stanisław Choinka i wiele, wiele innych osób dla których to miejsce to nie tylko mury, ale również piękne wspomnienia i historia – mówił Prezydent Miasta Jarosław Górczyński. – Parafianie mają z czego być dumni, a dzięki złożonym w kapsule dokumentom i świadectwom również i przyszłe pokolenia mam nadzieję, że spojrzą przychylnie na podjęte przez nas wspólnie działania.

W 2017 roku proboszcz parafii wystąpił z wnioskiem o przekazanie środków na remont sygnaturki i dachu- Na skutek zniszczenia podwalin pod słupy sygnaturki i elementów konstrukcji więźby sygnaturka znajdująca się na dachu kościoła uległa odchyleniu o ok. 70cm. Odeskowanie i pokrycie blachowe sygnaturki wymagały wymiany ponieważ powodowały zacieki i gnicie konstrukcji. Sygnaturka była zagrożeniem dla konstrukcji dachowej kościoła i groziła zawaleniem – tłumaczył proboszcz ks. Adam Gucwa. – Dziękuję samorządowi za okazaną pomoc oraz parafianom, którzy pokazali, jak ważna jest dla nich nasza świątynia.syg1syg4syg5syg6 syg7syg3 syg8

Ostrowiec Świętokrzyski jako miasto o typowo przemysłowych korzeniach nie posiada wielu zabytków architektury i budownictwa wpisanych do ogólnopolskiego rejestru zabytków. Jednak wiele z miejskich obiektów ma ogromne znaczenie dla naszej historii i odegrały znaczącą rolę w budowaniu lokalnej tożsamości. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. ochrona i opieka nad zabytkami wpisanymi do rejestru zabytków jest zadaniem własnym wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. Dbanie o zabytki świadczące o naszej przeszłości jest bardzo ważne. Dlatego też miasto niejednokrotnie udzielało wsparcia finansowego na ich remont.

Świątynia Św. Stanisława Biskupa i Męczennika jest jednym z najważniejszych obiektów na mapie ostrowieckich zabytków. Kościół Św. Stanisława wpisał się w pejzaż Denkowa, a od lat 40- tych XX wieku również Ostrowca Świętokrzyskiego. Obecnie jest jednym z symboli naszego miasta.  Przekazane po raz kolejny przez gminę środki wsparły zrealizowane obecnie prace restauratorskie. Tym razem konserwacji poddana została konstrukcja dachowa i wieża kościelna. Przeprowadzone prace zabezpieczą konstrukcję dachu i budynku przed dalszym niszczeniem oraz ochronią wystrój i wyposażenie kościoła. Przypomnijmy, że wnętrze poddane było gruntownej renowacji w latach 2007-2013 również przy współudziale Gminy. To z pewnością ważne wydarzenie w życiu parafii. Wieża ma swoje wyjątkowe miejsce w symbolice kościelnej. Stanowi drogowskaz, wskazówkę ukazującą cel przyświecający tym, którzy gromadzą się w świątyni. Wskazuje na Boga, przypomina o potrzebie czujności na drodze prowadzącej do Nieba, przypomina o łączności między Niebem i ziemią, z jednej strony poprzez modlitwę wznoszoną do Pana w świątyni, a z drugiej o Bożej opatrzności i spływających od Niego łaskach. Pamiętali o tym sami parafianie, którzy nie szczędzili datków na remont dachu i sygnaturki.

Historia Kościoła Św. Stanisław Biskupa i Męczennika

Murowany kościół w stylu barokowym został wzniesiony na początku wieku XVIII w miejscu drewnianej świątyni z 1581r. i ufundowany został przez dziedziców Bodzechowa Kacpra i Annę Siemianowskich. W roku 1807 hrabia Małachowski ufundował dzwonnicę i zakrystię, natomiast w 1904 roku budynek kościoła został przedłużony, dobudowano również 2 boczne kaplice nadając świątyni kształt krzyża łacińskiego. Budynek kościoła skrywa cenne wyposażenie wpisane do rejestru zabytków ruchomych. Ze względu na swoją wartość historyczną i artystyczną oraz liczne zabytki ruchome kościół należy do najcenniejszych obiektów zabytkowych w naszym mieście.

 

Polecamy również