Dzieje Kościoła w Polsce

Kościoły romańskie województwa świętokrzyskiego” będą tematem kolejnego spotkania historycznego organizowanego w ramach projektu „Ciebie jedną kocham… – czyli historycznym szlakiem przez Świętokrzyskie”, realizowanego przez ostrowiecki Oddział PTTK im. Mieczysława Radwana, przy wsparciu finansowym Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Wpisuje się ono w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa, które w tym roku przebiegają pod wspólnym hasłem „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, arcydzieła, pomniki”.

Kościoły romańskie są najbardziej widocznym świadectwem ponadtysiącletnich dziejów Polski, a w szczególności dziejów Kościoła w Polsce. Co ważne podkreślenia do dziś zachowały one swoją pierwotną funkcję – w dalszym ciągu służą temu samemu głównemu celowi, dla którego zostały wybudowane wieki temu: sprawowaniu kultu religijnego. W przeciwieństwie do innych materialnych świadectw pochodzących z okresu wczesnego średniowiecza nie są one jedynie reliktami, ale zachowały swoją wartość użytkową. Jednocześnie stanowią dzieła sztuki budowniczej. Zachwycają trwałością i pięknem, które nie zawsze jest oczywiste i dostrzegalne na pierwszy rzut oka. Ich uroda często skrywa się w surowych, potężnych, kamiennych murach i mrocznych wnętrzach. By ją spostrzec potrzebna jest chwila skupienia i kontemplacji.

– Poprzez prezentację kościołów romańskich pragniemy pokazać bogactwo kulturowe i duchowe Ziemi Świętokrzyskiej, ukazać najstarsze, najcenniejsze i niezbyt liczne obiekty naszej przeszłości – naszego dziedzictwa kulturowego i duchowego, czyli tych miejsc i obiektów, gdzie duch spotyka się z przestrzenią- podkreśla Monika Bryła-Mazurkiewicz, organizator spotkań historycznych. – Dodatkowo pragniemy promować Szlak Budowli Romańskich, przy trasie którego znajduje się siedem obiektów z terenu województwa świętokrzyskiego; wszystkie o charakterze sakralnym (opactwo benedyktyńskie na Świętym Krzyżu, opactwo cysterskie w Jędrzejowie, opactwo cysterskie w Wąchocku, kościół w Koprzywnicy, kolegiata w Wiślicy, kolegiata św. Marcina w Opatowie, kościół św. Jakuba w Sandomierzu). Zależy nam aby odkryć przed mieszkańcami i turystami perełki romańskie Ziemi Świętokrzyskiej, zapoznać jednych i drugich z ich historią i znaczeniem dla europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Spotkanie historyczne poświęcone kościołom romańskim województwa świętokrzyskiego odbędzie się w najbliższą sobotę 10 września w siedzibie Oddziału PTTK przy alei 3 Maja 6 (Kino „Etiuda”, II piętro), o godz. 10.00. Zagadnienie przedstawi Janusz Wojciech Kotasiak, historyk sztuki i muzealnik, organizator i długoletni dyrektor Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Św., twórca licznych wystaw muzealnych, autor, współautor oraz redaktor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych.

Uzupełnieniem sobotniego wykładu będzie niedzielna rowerowa wycieczka krajoznawcza pt. „Na szlaku budowli romańskich…”.

Polecamy również