Start z „Agencją”

W Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o . przy ul. Sandomierskiej odbyło się kolejne spotkanie informacyjne pod hasłem: „Start z Agencją”.  Spotkanie miało na celu przybliżenie podstawowych informacji na temat zakładania własnej działalności gospodarczej oraz zasad jej prowadzenia i wynikających stad obowiązków. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji, z którymi kontakt dla każdego przedsiębiorcy jest obowiązkiem na każdym etapie prowadzenia własnej firmy.
Wśród zaproszonych przedstawicieli  instytucji znaleźli się:
•    Pani Katarzyna Mikulska, kierownik Działu Obsługi Bezpośredniej i Rejestracji Podatników oraz Pani Agnieszka Budzińska – kierownik Działu Postępowań Podatkowych reprezentujące Urząd Skarbowy w Ostrowcu świętokrzyskim
•    Pan Krzysztof Adamski  reprezentujący Referat Działalności Gospodarczej przy Wydziale Spraw Obywatelskich UM w Ostrowcu Świętokrzyskim.
•    Pani Jolanta Mizera, kierownik Wydziału Ubezpieczeń i Składek w Inspektoracie ZUS w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Pani  Beata Burda, kierownik Wydziału Obsługi Klienta – przedstawicielki Inspektoratu ZUS w Ostrowcu Świętokrzyskim
•    Pani Edyta Chaba, przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
•    Pan Grzegorz Czarnecki, przedstawiciel banku Pekao SA Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Spotkanie poprowadził Pan Janusz Nowak reprezentujący organizatora – Agencję Rozwoju Lokalnego.

Obecni uzyskali kompleksową informacje na wszystkie tematy związane z uruchomieniem własnej działalności, m. in.: przedstawicielki Urzędu Skarbowego zapoznały ich z ogólnymi zasadami form opodatkowania przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem  ułatwień dla początkujących przedsiębiorców. Pan Krzysztof Adamski wyjaśnił obszernie, w jaki sposób zarejestrować swoją działalność w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), szczególnie zwracając uwagę na niejasności lub możliwe pomyłki przy wypełnianiu wniosku. Przedstawicielki ZUS szeroko objaśniły tematykę składek odprowadzanych przez przedsiębiorców tytułem samozatrudnienia oraz na podstawie umów o pracę swoich pracowników. Pokrótce zaprezentowały również zalety korzystania z systemu informatycznego ePUAP i Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Chętni mogli przy pomocy Pani Beaty Burda z ZUS na miejscu założyć sobie profil, który mogą w przyszłości wykorzystać w swojej działalności.
Przedstawicielka PUP objaśniła zasady wypełniania i składania wniosku o dofinansowanie do założenia własnej firmy ze środków Funduszu Pracy oraz to, w jaki sposób pieniądze wykorzystać i jak dotację rozliczyć.
Przedstawiciel Banku PeKao SA zaprezentował zaś ofertę banku dla początkujących przedsiębiorców oraz korzyści płynące z obopólnej współpracy.
Na zakończenie Pan Janusz Nowak przybliżył tematykę pozyskiwania środków na założenie lub rozwój własnej firmy z puli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, a także zaprezentował ofertę ARL przeznaczoną dla przedsiębiorców zawierająca w sobie konsultacje w przy przygotowaniu wniosku i biznesplanów, pomoc w prowadzeniu rachunkowości firmy oraz ofertę Inkubatora Przedsiębiorczości w postaci tanich funkcjonalnych lokali w Centrum  Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej.
W spotkaniu wzięła udział także przedstawicielka „Kancelarii Prawno – Podatkowej Przemysław Plaskota” w Ostrowcu Świętokrzyskim, która w indywidualnych spotkaniach w skrócie informowała słuchaczy o ofercie Kancelarii, jak i o korzyściach płynących dla przedsiębiorców – szczególnie początkujących – ze współpracy z biurami rachunkowymi i kancelariami prawno – podatkowymi w kontekście efektywnego i rzetelnego prowadzenia spraw finansowych firmy.
Spotkanie uczestnicy ocenili jako bardzo przydatne i potrzebne, szczególnie dzięki możliwości bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami jednostek prawno- administracyjno – skarbowych. Większość uczestników stanowiły osoby młode, mające już bardzo konkretne plany co do własnej firmy, które uznały spotkanie za owocne i bardzo przydatne. Na sali padało sporo pytań – szczególnie od strony praktycznej,  na które uczestnicy uzyskiwali  konkretne i jasne dla siebie odpowiedzi. Ale i przedstawiciele instytucji uznali spotkanie za interesujące, dające możliwość innego niż w urzędzie kontaktu z przedsiębiorczym petentem.
Spotkania z cyklu „Start z Agencją” wpisały się już do kalendarza inicjatyw ARL skierowanych do osób przedsiębiorczych zainteresowanych prowadzeniem własnej firmy. W planach są kolejne edycje seminarium, a zainteresowane nimi osoby prosimy o kontakt z Agencją Rozwoju Lokalnego.

Polecamy również