359 km. szlaków rowerowych

Dobiegają końca prace konserwatorsko-znakarskie „Bałtowskich Szlaków Rowerowych” prowadzone przez znakarzy ostrowieckiego Oddziału PTTK im. Mieczysława Radwana.

Turystyka rowerowa od 2003 r. stanowi jeden z głównych kierunków działalności statutowej Oddziału PTTK im. Mieczysława Radwana w Ostrowcu Św.

Zadania związane z rozwojem i upowszechnianiem turystyki „na dwóch kółkach” są realizowane poprzez: organizowanie w sezonie rowerowym ogólnodostępnych imprez rowerowych, tj. wycieczek, rajdów i wypraw, a także projektowanie, wyznaczenia i konserwację rowerowych szlaków turystycznych oraz wydawanie na ich temat informatorów.

W latach 2003-2004 Oddział wytycznakarze1znakazre2zył i oznaczył szlak miejski im. Mieczysława Radwana koloru czerwonego na terenie Ostrowca Św. o długości 27 km. W latach 2004-2005 wspólnie z gminami: Bodzechów, Ćmielów, Kunów, Ostrowiec Św., Bałtów wytyczył i oznaczył południowy odcinek szlaku rowerowego im. Witolda Gombrowicza koloru zielonego o długości 79 km. W 2005 r. wspólnie ze Stowarzyszeniem „Delta” opracował i wytyczył w okolicy Bałtowa szlaki rowerowe o długości 61 km. W 2006 r. wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Ostrowcu Św., Świętokrzyskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Gminą Ćmielów wytyczył 146 km szlaków rowerowych. W latach 2007-2008 Oddział odnowił 162 km rowerowych szlaków turystycznych. W 2009 r. odnowił szlaki w gminie Ćmielów, częściowo szlak „Środkowe dorzecze Kamiennej” i szlak im. W. Gombrowicza oraz szlak miejski im. M. Radwana. W 2012-2013 członkowie Oddziału pomogli wyznaczyć Stowarzyszeniu „STER” dwa szlaki na terenie gminy Rzeczniów. W 2014 r. Oddział przejął od Oddziału Świętokrzyskiego PTTK im. Stanisława Jeżewskiego w Ostrowcu Św. pod swoją opiekę odcinek rowerowego szlaku koloru niebieskiego „Zabytki Techniki” o dł. 54 km. W 2015 r. dzięki dotacji otrzymanej ze środków Województwa Świętokrzyskiego Oddział odnowił szlak żółty „Środkowe dorzecze Kamiennej”.

– Aktualnie nasz Oddział jest administratorem i opiekunem 359 km. szlaków rowerowych, których stan wymaga pilnej poprawy. Wyznaczone szlaki turystyczne po pewnym czasie ulegają zniszczeniu. Do najczęstszych zniszczeń należy: blaknięcie i odpryskiwanie farby, którą zostały namalowane (na skutek działań atmosferycznych), a także celowa dewastacja. Pomimo, iż znaki turystyczne PTTK podlegają ochronie prawnej, to są zamalowywane, a metalowe tabliczki uszkadzane lub padają łupem złodziei złomu- mówi Tadeusz Krawętkowski, prezes Zarządu Oddziału PTTK im. M. Radwana.

– W tym roku po raz kolejny w wyniku otwartego konkursu ofert na zadania zlecone z zakresu turystyki i krajoznawstwa Województwo Świętokrzyskie przyznało nam dotację, dzięki której odnowiliśmy „Bałtowskie Szlaki Rowerowe” o długości 61 km- dodaje T. Krawętkowski.

Szlaki turystyczne spełniają ogromną rolę w rozwijaniu turystyki, promocji regionów i kraju, zapewnieniu bezpieczeństwa turystom i kształtowaniu turystyki przyjaznej środowisku naturalnemu. Przeznaczone są zarówno do indywidualnego jak i grupowego uprawiania turystyki. Prawidłowo oznakowane szlaki, odnawiane na bieżąco stanowią gwarancję bezpieczeństwa poruszających się po nich osób oraz zapewniają obszerną informację o atrakcjach regionu.

Bałtowskie Szlaki Rowerowe” prowadzą przez Bałtów i jego okolicę. Biegną przez teren gmin: Bałtów, Ćmielów i Sienno. Pozwalają zobaczyć najciekawsze zabytki i najpiękniejsze przyrodniczo miejsca ziemi bałtowskiej, a także ćmielowskiej. Obejmują one cztery szlaki:

bałtowski żółty szlak rowerowy zamknięty pętlą o dł. 21 km,

bałtowski czerwony szlak rowerowy im. Mariana Raciborskiego o dł. 26,9 km,

bałtowski niebieski szlak rowerowy o dł. 11,9 km oraz

bałtowski czarny szlak rowerowy – łącznikowy o dł. 1,2 km.

Ich stopień tras określa się mianem „tras łatwych”.

Polecamy również