Akcja edukacyjna w „Staszicu”

Bądź zdrów !!! – akcja edukacyjna w „Staszicu”

10 października – to obchodzony na całym świecie Dzień Zdrowia Psychicznego. Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w ramach starań o wszechstronny rozwój i świadomość  uczniów zorganizowała dzień edukacji i informacji o zdrowiu psychicznym. Organizatorem spotkania byli członkowie warsztatów Rozwoju Osobistego prowadzonych przez p. Annę Adamską specjalistę psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej. Celem dnia informacji o zdrowiu psychicznym była promocja zdrowia psychicznego, zapobieganie zaburzeniom psychicznym, spojrzenie na godność i poprawę funkcjonowania osób z problemami zdrowia psychicznego oraz ich bliskich a także wielka lekcja pokory wobec choroby i zwiększanie świadomości dotyczącej znaczenia zdrowia psychicznego. Jest to temat niezwykle ważny, gdyż jak podkreślała prowadząca imprezę liczba osób cierpiących na choroby i zaburzenia psychicznie drastycznie wzrasta, wzrasta tez liczba nastolatków doświadczających np. depresji . W czasie szkolnego „ Dnia Zdrowia Psychicznego” można było skorzystać z materiałów z cennymi wskazówkami – jak dostrzec problem kryzysu psychicznego i jak pomóc choremu. Wskazano na książki i materiały edukacyjne będące na wyposażeniu biblioteki szkolnej, które niewątpliwie powinny stać się lekturą w dzisiejszym tak trudnym emocjonalnie czasie. Organizatorzy planują, by tego typu akcja informacyjno – edukacyjna na stałe zagościła w szkole, a uczniowie uczyli się empatii, tolerancji, akceptacji i pomocy chorym i słabszym, a także mieli świadomość, że mamy osobisty wpływ na psychoprofilaktykę.

 

Polecamy również