Szansa dla bezrobotnych

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. podpisała umowę o dofinansowanie realizacji projektu „NOWA SZANSA”, skierowanego do osób pozostających bez zatrudnienia, które korzystają z pomocy społecznej w gminach: Ostrowiec Świętokrzyski i Kunów. Projekt realizowany jest w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

W okresie od 1 października 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. ze wsparcia projektowego skorzystają 32 osoby, które wzmocnią swoje szanse na zatrudnienie poprzez udział w warsztatach, szkoleniach zawodowych oraz sześciomiesięcznych stażach u przedsiębiorców.

13 i 14 października 2016 r. udział w projekcie rozpoczęły pierwsze dwie grupy uczestników z gminy Kunów oraz Ostrowiec Świętokrzyski. Dla uczestników projektu zaplanowano zajęcia z doradcą zawodowym, warsztaty psychospołeczne i rozwoju zawodowego oraz coaching. Wezmą także udział w szkoleniach zawodowych: „Kucharz” oraz „Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie”. Po zakończeniu szkoleń, część uczestników zostanie skierowana do udziału w 6 miesięcznych płatnych stażach.

W projekcie zaplanowano, że co najmniej 26 uczestników i uczestniczek projektu uzyska nowe kwalifikacje, a co najmniej 11 osób znajdzie pracę. Wartość uzyskanego dofinansowania z Funduszy Europejskich wynosi 556 410,20 zł, zaś koszt całkowity projektu – 586 050,20 zł.250220162366

Rekrutacja do udziału w kolejnych dwóch edycjach szkoleń odbędzie się w styczniu 2017 roku.
Informacje o projekcie – Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. H. Sienkiewicza 70, pokój nr 15 na  I piętrze lub pod nr telefonu: 41 200 30 14.

Polecamy również