Kryptonim „Gimbus”

Ostrowieccy policjanci prowadzą działania prewencyjno – kontrolne pod kryptonimem „Gimbus”. Ukierunkowane są one na poprawę bezpieczeństwa dzieci przewożonych do i ze szkół. Policjanci sprawdzają stan techniczny autobusów, uprawnienia do kierowania, dokumenty wymagane podczas kontroli drogowej, jak również stan trzeźwości kierowców.

Od 20 października 2016 roku policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego z ostrowieckiej komendy prowadzą działania kontrolne pod kryptonimem  „Gimbus”. Głównym celem tych działań  jest zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży przewożonych do szkół środkami zorganizowanego transportu. W ramach działań funkcjonariusze sprawdzają stan trzeźwości kierowców, stan techniczny, wyposażenie i obowiązkowe oznakowanie pojazdów oraz posiadanie przez kierujących autobusami  wymaganych dokumentów. Policjanci zwracają też uwagę na przewożenie pasażerów z uwzględnieniem liczby miejsc dla nich przeznaczonych oraz obecność opiekuna w kontrolowanym autobusie.

W trakcie działań „Gimbus” tylko przez ostatnie dwa dni funkcjonariusze stwierdzili nieprawidłowości i braki w obowiązkowym wyposażeniu w dwóch autobusach. W obydwu przypadkach został zatrzymany dowód rejestracyjny.  Wszyscy dotychczas skontrolowani kierowcy autobusów byli trzeźwi.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży dowożonych do szkół zbiorowymi środkami transportu działania te przeprowadzane będą systematycznie.

Foto. Świętokrzyska Policja

Polecamy również