Święto Hutników i Strażaków

hutczolo

Dzień św. Floriana to tradycyjnie święto hutników i strażaków. W uroczystościach udział wzięła wspólna delegacja samorządów powiatowego i miejskiego na czele ze starostą Marzeną Dębniak. W obchodach uczestniczyli również poseł na Sejm RP Andrej Kryj, senator Jarosław Rusiecki. W składzie delegacji znaleźli się również Przewodniczący Rady Powiatu Mariusz Pasternak, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Joanna Pikus, członek Zarządu Powiatu Agnieszka Rogalińska oraz naczelnik Mariusz Łata.

Coroczne święto zorganizowane jest przez Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ „Solidarność” Celsa Huta Ostrowiec z przewodniczącym Wojciechem Krasuskim i jest zaakcentowaniem hutniczych tradycji w duchu miasta. Nie przypadkowo nabożeństwo ma miejsce w kościele na os. Ogrody, które w latach 80 -tych budowali hutnicy. Po nabożeństwie zaproszeni goście składali podziękowania za trud pracy budującej ostrowiecką rzeczywistość. Gościem był szef Regionu Świętokrzyskiego NSZZ “S”, Waldemar Bartosz.
W przemówieniu starosta Marzena Dębniak podkreśliła znaczenie trudu hutniczej pracy w historii miasta i mentalności jego mieszkańców, a także ofiarnej służby i zaufania społecznego, jakim cieszą się strażacy.hut1hut2hut3hut5hut6hut7

Polecamy również