Nauczyciele z Ostrowca proszą o zapomogi

zapomogi

Już kilkunastu nauczycieli z naszego miasta wystąpiło do oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim o zapomogi z powodu bardzo niskiego wynagrodzenia za maj. Niskie pensje spowodowane są udziałem w strajku.

– Za naszym pośrednictwem wnioski kierowane będą do Społecznego Komitetu, który zbierał pieniądze dla strajkujących nauczycieli – mówi Ewa Malec prezes oddziału ZNP w Ostrowcu. – W najgorszej sytuacji są małżeństwa nauczycielskie. Maksymalnie jeden nauczyciel biorący udział w strajku otrzyma 500 zł. zapomogi.

 Pensje jakie pobrali nauczyciele w tym miesiącu wynoszą od 500 zł do 1600 zł.- dodaje Ewa Malec.

Ewa Malec wielokrotnie podkreślała, że nauczyciele zostali zlekceważeni przez rząd RP.

Polecamy również