Dyrektor „Konarskiego” z medalem KEN

W czasie wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej dyrektor Niepublicznego Przedszkola Smyk, Niepublicznej Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego – Kinga Wnuk otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Medal KEN jest polskim odznaczeniem resortowym nadawanym przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. medla-konczolomedla-kon6medla-kon5medla-kon4medla-kon3

– To dla mnie szczególny dzień i szczególne wyróżnienie, tym bardziej że o przyznanie medalu wnioskował kurator oświaty. Odznaczenie traktuję jako wyraz uznania dla pracy mojej, moich uczniów i całego wspaniałego zespołu ludzi, z którymi mam przyjemność pracować – mówi Kinga Wnuk.

Nagrody i odznaczenia w Kielcach odebrało 159 pracowników świętokrzyskiej oświaty, w tym trzech z oświaty niepublicznej. Pod koniec uroczystości Kinga Wnuk, w imieniu wszystkich nagrodzonych i odznaczonych, podziękowała za docenienie efektów pracy osób obecnych na uroczystości oraz wręczyła na ręce kuratora Kazimierza Mądzika bukiet słoneczników dla wszystkich pracowników kuratorium oświaty życząc tego z czym kojarzą się słoneczniki – pozytywnej, dobrej energii i słońca we wzajemnych relacjach.

Polecamy również