Od KOR-u do współczesności

Spotkanie z Henrykiem Wujcem. Od KOR-u do współczesności.
40 rocznica powstania KOR-u to dobra okazja do dyskusji o najnowszej historii naszego kraju. To też pretekst do tego by w obecnej sytuacji politycznej czynić wszystko by pobudzić społeczeństwo, by angażować każdego obywatela do większego udziału w życiu publicznym. Miarą społeczeństwa obywatelskiego jest bowiem zdolność do samoorganizacji oraz umiejętność budowania trwałych więzi społecznych chociażby w najbliższym otoczeniu.
W związku z tym ostrowiecka grupa Komitetu Obrony Demokracji rozpoczyna działalność Obywatelskiego Klubu Dyskusyjnego, do którego zaprasza wszystkich ostrowczan. Na spotkaniu inaugurującym pojawi się legenda KOR-u, działacz opozycji w czasach PRL, wieloletni poseł na Sejm RP oraz doradca prezydenta RP ds. społecznych Henryk Wujec.
Spotkanie z gościem odbędzie się 25 października o godz. 17.00 w Galerii Fotografii MCK, Al. 3 Maja 6.

Polecamy również