Stypendyści Premiera

KRZYSZTOF ŁAPAN z  L. O im. J. Chreptowicza i GRZEGORZ WALISZCZAK z L. O im. St. Staszica odebrali z rąk Premier RP Beaty Szydło stypendium Prezesa Rady Ministrów

Krzysztof Łapan z klasy 3b Lo im Chreptowicza podczas uroczystej Gali Stypendystów Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odebrał w Dniu Edukacji Narodowej dyplom z rąk Premier RP Beaty Szydło. W uroczystości uczestniczył także dyrektor szkoły Sławomir Miszczuk oraz Starosta Ostrowiecki Zbigniew Duda.

Krzysztof jest jednym z pięciu stypendystów z województwa świętokrzyskiego, zaś Ostrowiec reprezentował razem z uczniem LO nr I im. S. Staszica, Grzegorzem Waliszczakiem i dyrektorem szkoły Tomaszem Kwiatkowskim.

Krzysztof Łapan – uczeń klasy 3b matematyczno-fizyczno-informatycznej w LO nr II im. J. Chreptowicza, to dwukrotny stypendysta Prezesa Rady Ministrów.

-Tegoroczne obchody przyznawania nagród polskim stypendystom to z pewnością unikatowe dla mnie doświadczenie- mówi Krzysztof.- Osobiste gratulacje ze strony Pani Premier RP i Pani Minister Edukacji Narodowej to ogromny zaszczyt. Czuję wielką radość i wielkie wyróżnienie, że miałem przyjemność doświadczyć tak wspaniałych wrażeń.

Krzysztof Łapan to uczeń wszechstronnie uzdolniony , kilkukrotny laureat różnych konkursów przedmiotowych, najczęściej z języka angielskiego, w których zawsze był bezkonkurencyjny. Pokonując kilka tysięcy rywali z całego kraju, zdobył I miejsce w Polsce w Ogólnopolskim Konkursie Fox oraz w Ogólnopolskim Konkursie JERSZ English ACE. Świetnie poradził sobie także podczas niezwykle trudnych eliminacji Olimpiady Języka Angielskiego , kwalifikując się do etapu ustnego. Pierwsze miejsce w Polsce zdobył także w ogólnopolskim konkursie „The Faces of America”, w którym to wraz z dwoma kolegami z klasy pokonał kilkadziesiąt drużyn z całej Polski. Krzysztof wielokrotnie wyróżniał się znakomitą znajomością języka angielskiego, talentem literackim, umiejętnością logicznego myślenia oraz ogromną wiedzą na temat kultury i literatury krajów anglojęzycznych.

Warto podkreślić jeszcze inne zdolności językowe Krzysztofa – bez problemu porozumiewa się w języku niemieckim i i francuskim, a literaturę obcą czyta w oryginale. Poza tym Krzysztof z powodzeniem realizuje swe matematyczne pasje – po laury sięgnął m.in. w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny i w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym Alfik.

Krzysztofa cechuje wszechstronność i ciekawość wiedzy z różnych dziedzin życia – każdego roku uczeń osiąga imponujące wyniki w uczeniu się wszystkich przedmiotów realizowanych w klasie o profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym ( w roku szkolnym 2015/2016 osiągnął średnią ocen 6,0 !). Zdolny uczeń interesuje się jeszcze astronomią, historią i sportem. Jego pasją są podróże.

W środowisku szkolnym Krzysztof nie jest postrzegany wyłącznie jako zdolny uczeń. Dla rówieśników jest superkolegą o dużym poczuciu humoru, a dla nauczycieli niezwykle sympatycznym młodym człowiekiem o wysokiej kulturze osobistej i szerokich horyzontach myślowych.

Grzegorz Waliszczak, był wśród pięciu wyróżnionych, którzy reprezentowali na tej uroczystości województwo świętokrzyskie. W uroczystości tej uczestniczył starosta ostrowiecki Zbigniew Duda oraz dyrektor szkoły Tomasz Kwiatkowski.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może otrzymać tylko jeden uczeń danej szkoły, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w szkole. Szansę mają także ci, którzy wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a z innych co najmniej dobre.

Grzegorz Waliszczak jest uczniem klasy III o profilu biologiczno-chemicznym Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Stanisława Staszica w Ostrowcu. Już w szkole podstawowej został laureatem etapu wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego. Jako uczeń Publicznego Gimnazjum Nr 1 uzyskał tytuł laureata aż w ośmiu konkursach przedmiotowych – z języka polskiego, angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, historii, biologii, fizyki i informatyki. Dwukrotnie otrzymał tytuł Ucznia Roku przyznawany przez Prezydenta Miasta Ostrowca. Grzegorz jest laureatem Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej oraz finalistą Olimpiady Biologicznej i Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, Olimpiady Wiedzy Teologicznej, co zwalnia go z egzaminów maturalnych z w/w przedmiotów, dając mu wynik 100% na poziomie rozszerzonym. Za swoje osiągnięcia naukowe otrzymał dwukrotnie Stypendium Ministra Edukacji, Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz Stypendium Starosty Ostrowieckiego. Jako jedyny uczeń z Ostrowca został uhonorowany przez Kuratora Oświaty w Kielcach tytułem Diamentu Świętokrzyskiej Oświaty. Jego średnia ocen na koniec roku szkolnego to 6,0. Grzegorz interesuje się językami obcymi (dodatkowo uczy się języka rosyjskiego i arabskiego), chemią, biologią, literaturą antyczną oraz historią Armenii. Cyklicznie zamieszcza swoje artykuły w ormiańskim czasopiśmie Awedis. „Dzięki osiągnięciom w olimpiadach przedmiotowych organizowanych pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Grzegorz ma wolny wstęp na wyższe uczelnie. Może wybrać studia na kierunkach językowych, dziennikarstwie, prawie, czy też na uczelni medycznej”– z dumą podkreśla dyrektor szkoły Tomasz Kwiatkowski.

Gratulujemy sukcesów!styp1staszic1styp0styp2styp3styp4styp5

Po wręczeniu Stypendiów wszyscy wyróżnieni uczniowie zostali zaproszeni na uroczysty obiad z Panią Premier Beatą Szydło i Panią Minister Edukacji Narodowej Anną Zalewską.

 

 

 

 

Polecamy również