Policjantka uczyła nauczycieli

Policjantka z wydziału prewencji z ostrowieckiej komendy policji spotkała się z gronem pedagogicznym z Zespołu Szkól nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Podczas spotkania st. asp. Anna Wasilewska omówiła procedury i metody współpracy szkoły z policją z zakresu demoralizacji i przestępczości nieletnich zwracając szczególną uwagę na problematykę zjawiska narkomani i używania dopalaczy przez młodzież.
– Często rodzice oraz nauczyciele nie wiedzą jak wyglądają oraz jak są przechowywane narkotyki- mówi Ewa Libuda, rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowcu. – Bez odpowiedniej wiedzy trudno jest zapobiegać i reagować na niepokojące sygnały dotyczące procederu narkomanii. Spotkanie polegało na przeprowadzeniu szkolenia w zakresie zagadnień dotyczących: klasyfikacji narkotyków, ich wyglądu, akcesoriów. Doskonałą okazją do zapoznania nauczycieli z tymi zagadnieniami była specjalna walizka z atrapami narkotyków i przyrządami, służącymi do odurzania się. Uzupełnieniem szkolenia była prezentacja multimedialna dotycząca omawianych zagadnień. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zaprezentowane specjalne okulary „narkogogle”, służące do odzwierciedlania pola widzenia osoby pod wpływem narkotyków. Nauczyciele mogli w bardzo wyraźny sposób zobaczyć jak zażywanie narkotyków wpływa na obniżenie koncentracji, spowolnienie czasu reakcji, zniekształcenie widzianego obrazu, zmiany w ocenie odległości, zmniejszenie możliwości oceny sytuacji, podwójne widzenie i brak koordynacji mięśniowej. Policjantka przypomniała uczestnikom spotkania, że ważne jest, aby umieć rozpoznać pierwsze sygnały zagrożenia, w porę odpowiednio zareagować i wiedzieć gdzie szukać pomocy. Działania te mają przypomnieć, że w trosce o dobro dziecka ważna jest dobra współpraca pomiędzy rodzicami, nauczycielami, a także policją.

Foto. KPP Ostrowiec

Polecamy również