Andrzej Przychodni oficjalnie dyrektorem Muzeum Historyczno-Archeologicznego

Dziś oficjalnie obowiązki dyrektora Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Św. objął dr Andrzej Przychodni, który wygrał postępowanie konkursowe. Wicestarosta Andrzej Jabłoński przedstawił nowego dyrektora załodze muzeum oraz podziękował za dotychczasową pracę pełniącej obowiązki dyrektora Beacie Kobiałce. W najbliższym czasie nowy dyrektor będzie musiał zająć się kwestiami inwestycji remontowych w Pałacu w Częstocicach oraz Krzemionkach, sprawami związanymi z wdrożeniem zaleceń UNESCO oraz zwiększeniem promocji samego obiektu.

Polecamy również