Od pomysłu do sukcesu

250220162370

Centrum Kształcenia Ustawicznego jako Partner Fundacji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości organizuje konferencję „Od pomysłu do sukcesu”, która odbędzie się 18 listopada br. o godzinie 15.30 w sali konferencyjnej CKU w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Realizowane przedsięwzięcie ma na celu promowanie przedsiębiorczych postaw wśród naszych słuchaczy, świadomy rozwój oraz aktywną postawę wobec życia, w tym inicjatyw biznesowych. Program konferencji koncentruje się wokół zagadnień dotyczących: rejestracji działalności gospodarczej, obowiązków przedsiębiorców w stosunku do ZUS, rozliczenia z Urzędem Skarbowym, praktycznych aspektów prowadzenia działalności na przykładzie stowarzyszeń, fundacji i przedsiębiorstw.

18.11.2016 (PIĄTEK)

15:30 – 15:40 Otwarcie konferencji – wprowadzenie do tematu konferencji

Dyrektor CKU

Wystąpienie przedstawiciela Urzędu Miasta Ostrowca

Świętokrzyskiego

15:40 – 16:00 Joanna Pasternak (Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim)

16:0016:20 Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorców w stosunku do ZUS

Jolanta Mizera, kierownik Wydziału Ubezpieczeń i Składek w Inspektoracie ZUS w Ostrowcu Świętokrzyskim
Beata Burda, kierownik Wydziału Obsługi Klienta – przedstawicielki Inspektoratu ZUS
w Ostrowcu Świętokrzyskim

16:20- 16:40 Rozliczenia z Urzędem Skarbowym

Mirosław Sejdziński – Naczelnik ZUS

Katarzyna Mikulska, kierownik Działu Obsługi Bezpośredniej i Rejestracji Podatników Agnieszka Budzińska – kierownik Działu Postępowań Podatkowych reprezentujące Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim

16:40 – 17:20 Dyskusja z udziałem przedstawicieli instytucji rynku pracy, fundacji,

przedsiębiorstw (Powiatowy Urząd Pracy, Agencja Rozwoju Lokalnego, Fundacja

Pomocna Dłoń – Karolina Nowak, Janusz Nowak; Ochotnicze Hufce Pracy – Lidia

Żak, Ostrowieckie Centrum Odszkodowań – Magdalena Długosz, Kamil

Długosz).

17:20 Podsumowanie konferencji

 

 

 

Polecamy również