W Ostrowcu można podyskutować o sztuce

dyskusyjny klub sztuki relacja

Ponad 50 osób uczestniczyło w inauguracyjnym spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Sztuki, które odbyło się dzisiaj w Biurze Wystaw Artystycznych. Dzisiejsze spotkanie poświęcone było książce „Kultura i Rozwój”. Publikacja stawia śmiałą hipotezę, że „kultura wyprowadzi Polskę z rozwojowego dryfu”.

Spotkanie przebiegło w przemiłej atmosferze dyskusji o sprawach ważnych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju więzi społecznych i kulturowych.

dyskus 6 dyskus3 dyskus5dyskys2Dyskusyjny Klub Sztuki to nowa inicjatywa BWA skierowana do odbiorców kultury w naszym mieście. Do uczestników życia kulturalnego. Być może spotkania będą się odbywać w cyklu comiesięcznym. Taki jest zamysł organizatorów, co podkreślił w słowie wstępnym Wojtek Mazan. Będą przybierały rożne formy, jak dyskusje, projekcje filmów, wykłady itp.

Polecamy również